DENETİŞİM’den DUYURU

makale cağrısı

DENETİŞİM’den DUYURU-20.05.2019

 

Saygıdeğer Meslektaşlarımız, Değerli Akademisyenler ve Yazarlar;

 

Denetişim Dergimizin 20. sayı temasını “Performans Yönetimi (Kurumsal-Takım-Bireysel) ve Denetimi” olarak belirledik.

 

Bu temanın alt açılımı olan;

 

  • Stratejik Yönetimde Performans Yönetimi,
  • Performans Yönetiminde Bilgi Teknolojileri,
  • Performans Denetimi
  • Performans Odaklı İnsan Kaynakları Stratejileri,
  • Performans Esaslı Bütçe,
  • Performansa Dayalı Ücret Sistemi

 

konularındaki veya dergimizin kapsamına giren diğer konularla ilgili çalışmalarınızı bekliyoruz.

 

  1. sayı için son makale kabul tarihi 20.08.2019’dir.

 

DENETİŞİM’in misyon, vizyon ve kapsamı (JEL kodları) ile yazım kuralları ve örnek yazım şablonuna http://www.kidder.org.tr/?page_id=151; http://www.kidder.org.tr/?page_id=112 adresinden ulaşabilirsiniz.

 

İlginiz için teşekkür ederiz.