CCSA Eğitimi

 

KONTROL ÖZ DEĞERLENDİRME UZMANLIĞI SERTİFİKASI (CCSA) HAZIRLIK EĞİTİMİ

Derneğimiz, gelen talepler doğrultusunda, tecrübeli iç denetçilerimiz ve konusunda uzman eğiticilerimiz vasıtasıyla Kontrol Öz Değerlendirme Uzmanlığı Sertifikası (CCSA) Hazırlık Eğitim Programları düzenlemektedir. Eğitim talepleri Derneğimiz tarafından sürekli olarak kabul edilecek ve en az 10 kişilik grupların oluşması halinde eğitimler gerçekleştirilecektir. Gerekli çoğunluğun sağlanması halinde farklı illerde de sözkonusu eğitimimiz düzenlenebilecektir.

CCSA SERTİFİKASYON PROGRAMININ NİTELİĞİ

 • CCSA sertifikasyon programı, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından özellikle CSA (Kontrol Özdeğerlendirme) uygulayıcıları için geliştirilmiştir.
 • Bu sertifikasyon programı, başarılı CSA uygulayıcıları için gerekli yeteneklerin belirlenmesine yardımcı olur.
 • Adayların CSA’i ne seviyede kavradıklarını ölçer,
 • CSA uygulamasının başlatılması için kullanılabilecek bir kılavuz niteliğindedir.

 

CCSA SERTİFİKASININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

Elde edeceğiniz CCSA sertifikası aşağıda belirtilenler de dahil size bir çok fayda sağlayacaktır;

 • CSA uygulamalarına bir temel oluşturur.
 • CSA’deki yeterliliğinizin, deneyim ve eğitiminizin göstergesidir.
 • Yönetim ve müşteriler (iç ya da dış) nezdinde güvenilirliğinizi arttırır.
 • Yeni kariyer ve yükselme fırsatları için değerinizi artırır.
 • Deneyim düzeyi ne olursa olsun tüm katılımcılar bu programdan faydalanabilirler. Risk ve kontrol modelleri alanlarında gereken bilgileri edinmeleri bile, uygulayıcılara CSA’i en etkin şekilde kullanmalarına yardım edecek önemli kavramlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır.
 • Ayrıca CCSA İç Denetim Koordinasyon Kurulunun kamu iç denetim mevzuatı kapsamında tanıdığı bir sertifika olup kamu iç denetçi sertifikanızın derecelendirilmesinde dikkate alınacaktır.
 • CCSA, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) iç denetçi olabilmek için aranan sertifikalar arasındadır.

 

KİMLER CCSA SERTİFİKA SINAVINA KATILABİLİR

Eğitim;

CCSA adayları 4 yıllık üniversite (lisans) mezuniyetine veya dengine sahip olmalıdır. 3 yıllık bir iş tecrübesiyle birlikte YÖK’ün onayladığı veya denklik verdiği 2 yıllık ön lisans programı mezuniyeti, lisans mezuniyetine denk kabul edilmektedir.

Karakter Referansı;

CCSA adaylarının yüksek bir ahlâkî ve meslekî karaktere sahip olmaları beklenir. Bunu tevsik eden ‘karakter referans formu’, IIA’in sertifikalarından (CCSA, CIA, CGAP, CFSA) birine sahip olan bir kişi veya adayın âmiri tarafından imzalanmalıdır.

 

İş Tecrübesi;

CCSA adayları, kontrol ile ilgili en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmalıdır. Kontrolle ilgili işler, kontrol özdeğerlendirme (CSA), kalite güvence, risk yönetimi, çevre denetimi, denetim gibi konuları içine alır. İç denetçi olarak görev yapmak şart değildir.

İş tecrübesi şartını, sınavdan sonra 4 yıllık bir sürede sağlamak mümkündür.

Fasilitasyon Eğitimi/Fasilitasyon Tecrübesi;

CCSA adayları, en az 7 saatlik uygun bir fasilitasyon tecrübesine veya en az 14 saatlik bir fasilitasyon eğitimine sahip olmalıdır.

CIA, CGAP, CFSA’lerin İmtiyazı;

Daha önceden IIA’in diğer üç sertifikasından birini almış olan CCSA adaylarının, yukarıda sayılan eğitim, karakter referansı ve iş tecrübesi kıstaslarını yerine getirdiği kabul edilir.

TARİHİ
Gruplar oluştukça bildirilecektir.

 

EĞİTİM PROGRAMI
I. Gün

CCSA – 1. Bölüm: Kontrol Öz Değerlendirme Esasları
CCSA – 2. Bölüm: Kontrol Öz Değerlendirme Programının Entegrasyonu

 1. Gün

CCSA – 3. Bölüm: Csa Sürecinin Unsurları
CCSA – 4. Bölüm: İş Hedefleri ve Organizasyonel Performans

III. Gün

CCSA – 5. Bölüm: Risk Tanımlama ve Değerleme

CCSA – 6. Bölüm: Kontrol Teorisi ve Uygulama

 

EĞİTİM BİLGİLERİ :
1. Eğitim Rezervasyonu
Eğitim talebinde bulunacak kişilerin taleplerini akademi@kidder.org.tr  adresine iletmeleri gerekmektedir. Kesinleşmiş eğitim grup listeleri derneğimiz sitesinde ilan edilecek, kişilere mail yoluyla ayrıca bildirilecektir.
2. Eğitim Yeri
Daha sonra ilan edilecektir.
3. Eğitim Ücretleri
Derneğimiz Üyesi Olanlar için;

Kişisel ödeme: 360 TL, (KDV Dahil: 425 TL)

Derneğimiz Üyesi Olmayanlar için;

Kişisel ödeme: 540 TL, (KDV Dahil: 637 TL)

DİĞER HUSUSLAR
1– Sınıf kapasitesinin üzerinde talep gelmesi halinde önceliklendirmede başvuru tarihleri esas alınacaktır.
2– Taleplerin yeterli olması halinde, Ankara içinde veya dışında farklı yeni eğitim grupları oluşturulabilecektir. Bu husustaki gerekli bilgilendirmeler yine Dernek internet sayfasından ilan edilecektir.
3– Aidat borcu bulunan üyelerimizin başvuruları, aidat borçlarını ödemeleri halinde değerlendirmeye alınacaktır.
4– Eğitim ücretlerini;
-Kişisel olarak ödemeyi planlayanların, eğitimlerin başlangıç tarihinden önce eğitim ücretlerini derneğimiz Vakıfbank Ankara/Cebeci Şubesi (048) nezdindeki TR49 0001 5001 5800 7287 0253 14 IBAN hesabına,
-Kurumsal olarak ödemeyi planlayanların ise Ziraat Bankası Başkent Ankara Şubesindeki TR82 0001 0016 8358 7849 3750 01 IBAN hesabına,
– Varsa aidat borçlarını ise (üyelerimiz için) Derneğimizin ilgili hesaplarına(internet sitemizde yer alan) yatırmaları gerekmektedir.
5– Başvurular akademi@kidder.org.tr mail adresine yapılacak ve hızlı iletişim açısından cep telefon numaraları da başvuru bilgilerine eklenecektir.