DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

  • İç Kontrol Sistemi Tasarımı Hizmetleri

Kamu kurumlarında, şirketlerde ve diğer organizasyonlarda uluslararası/ulusal standart ve uygulamalara uygun olarak iç kontrol sistemlerinin kurgulanması ve tasarlanması konusunda danışmanlık hizmetleri

  • Kurumsal Risk Yönetimi Hizmetleri

Kamu kurumlarında, şirketlerde ve diğer organizasyonlarda uluslararası/ulusal standart ve uygulamalara uygun olarak kurumsal risk yönetimi sisteminin tasarlanması, risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasına yönelik danışmanlık sağlanması ve kurumların risk farkındalığının arttırılması hizmetleri

  • İç Denetim Faaliyetleri İçin Dış Değerlendirme Hizmetleri

Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi kapsamında; kurumlarda, şirketlerde ve diğer organizasyonlarda yer alan iç denetim faaliyetlerinin İç Denetimin Tanımına, Standartlara ve Meslek Ahlak Kurallarına uyum düzeyinin değerlendirilmesi hizmetleri

  • İç Denetim Faaliyetlerinin Kurulması ve Uygulanması Hizmetleri

Kamu kurumlarında, şirketlerde ve diğer organizasyonlarda yer alan iç denetim faaliyetlerinin İç Denetimin Tanımına, Standartlara ve Meslek Ahlak Kurallarına uygun olarak kurulması ve işletilmesinin sağlanması ve buna yönelik pilot denetim uygulamaları hizmetleri