EĞİTİM BAŞLIKLARI EĞİTİM TARİHİ
Bilgi Teknolojileri Denetimi 8-9 Şubat 2020
CIA Geçiş Sınavı (Challenge Exam) 13-14-15-16-17-18-19 Şubat 2020
CIA Bölüm 1 5-6-7-8 Mart 2020
İç Denetimin Uygulanması (Planlama, Ön Çalışma, Saha Çalışması ve Raporlama) 13-14-15 Mart 2020
Kurumsal Risk Yönetimi 20-21-22 Mart 2020
Bilgi Sistemleri Alanında Yeni Teknolojiler, Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemleri 4 Nisan 2020
İç Kontrol Çerçeveleri ve Uygulaması-Kontrol Özdeğerlendirme 11-12 Nisan 2020
İç Denetçiler İçin Müzakere Yönetimi, İletişim Beceri ve Teknikleri 18-19 Nisan 2020
Suistimal Denetimi 21 Nisan 2020
Performans Denetimi 24-25-26 Nisan 2020