ÜYELİK KOŞULLARI

Dernek Tüzüğümüze göre asil üyelik için aşağıda sıralanan koşullardan birini sağlamak gerekmektedir:

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer özel kanunlara göre kamu idarelerinde iç denetçi olarak görev yürütmek,
 • Uluslararası geçerliliği bulunan iç denetçi sertifikası sahibi olmak (CIA, CISA, CGAP vb.)
 • Kamu idarelerinde fiilen iç denetçilik görevini yürütmemekle beraber İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen “Kamu İç Denetçi Sertifikası”na sahip olmak,
 • Kamu işletmeleri bünyesinde iç denetim görevi yürütmek veya yürütmüş olmak,
 • İç denetim mesleği ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunmak.

 

GEREKLİ BELGELER

Dernek üyeliği başvurusu için gerekli belgeler:

 1. Üye başvuru formu,
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Kurum iç denetçi kimliği fotokopisi veya iç denetçi sertifikası fotokopisi veya uluslararası sertifika fotokopisi,
 4. Üye giriş aidatı (30 TL) dekontu

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Dernek üyelik işleminin gerçekleştirilebilmesi için üye başvuru formu ve yukarıda sayılan diğer belgeler Derneğimiz Konur Sokak 36/6 Kızılay/ANKARA adresine posta yoluyla veya kidder@kidder.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilebilir. Üyelik başvuru işleminin onaylanması için üye başvuru formunun ıslak imzalı olarak elden veya posta yoluyla Derneğimize iletilmesi gerekmektedir.

Üye başvuru formu için tıklayınız.

 

BAŞVURU SONUÇLARI

Üyelik başvuruları Dernek Yönetim Kurulu tarafından tüm evrakların tamamlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde değerlendirilerek karara bağlanır ve başvuru sahibine sms yoluyla bildirilir.  Üyeliği onaylanan başvuru sahiplerine sms yoluyla Üye Yönetim Sistemine girişicin kullanıcı adı ve şifre gönderilir. Şifresi bir ay içinde ulaşmayan başvuru sahipleri ya da şifresini alamayan üyelerimizin kidder@kidder.org.tr adresine hatırlatma maili göndermeleri önemle rica olunur.

 

AİDAT

Üye giriş aidatı 30 TL’dir.

Dernek üyelik aidatı aylık 10 TL’dir. Aşağıda yer alan hesaplardan birine aylık olarak yatırılması gerekmektedir.

 • Akbank Ankara/Cebeci Şubesi (017) nezdindeki TR63 0004 6000 1788 8000 0638 25 IBAN hesabı,
 • Garanti Bankası Ankara/Cebeci Şubesi (470) nezdindeki TR94 0006 2000 4700 0006 2991 57 IBAN hesabı,
 • Türkiye İş Bankası Ankara/Cebeci Şubesi (4205) nezdindeki TR39 0006 4000 0014 2052 1347 49 IBAN hesabı,
 • Vakıfbank Ankara/Cebeci Şubesi (048) nezdindeki TR49 0001 5001 5800 7287 0253 14 IBAN hesabı,
 • Yapı Kredi Bankası Ankara/Cebeci Şubesi (173) nezdindeki TR91 0006 7010 0000 0080 6570 64 IBAN hesabı

 

ÜYELİKTEN AYRILMA

Üyelikten ayrılmak isteyenlerin istifa dilekçelerini ıslak imzalı olarak Derneğimiz Konur Sokak 36/6 Kızılay/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir Dernek Tüzüğümüz uyarınca istifa dilekçesinin ulaştığı gün itibarıyla ayrılış işlemi sonuçlanır. Ancak, üyelikten ayrılmak geçmiş üyelik aidatı borçlarını sona erdirmez. İstifa etmiş üyelerin yeniden üyeliğe başvurularının kabulü Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunluk kararı ile mümkündür.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 1. Üyenin vefatı
 2. Üye olma şartlarını kaybetme
 3. Dernek Tüzüğü ve belirlenen Etik Kurallara aykırı davranma
 4. IDKK tarafından yayımlanan meslek ahlak kurallarına aykırı davranma, denetçilikle bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergileme
 5. Dernek organları tarafından verilen kararlara uymama, verilen görevlerden sürekli kaçma
 6. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını (3) ay üst üste ödememe

(3), (4) ve (5) numaralı durumların oluşması halinde Etik Kurulunun oluru alınarak Yönetim Kurulu Kararıyla; (6) numaralı durumda doğrudan Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Diğer durumlardan birinin tespiti halinde ise Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Bu itirazlar yapılacak ilk Genel Kurulda karara bağlanır. Genel Kurul kararları kesindir.

Dernekler Kanununda sayılan fiil ve suçlar ile Türk Ceza Kanununda sayılan yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hakkında bir mahkûmiyet kararı verilen üye ile devlet memurluğundan çıkarılan veya kamudan ilişiği kesilen üyenin Dernek üyeliği, herhangi bir karara gerek bulunmaksızın kendiliğinden sona erer.