Kamu sektöründe iç denetim faaliyetinin etkin, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmak, iç denetim alanında uluslararası gelişmeleri izlemek, eğitim faaliyetleri yürüterek üyelerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, kamuda gerçekleştirilen iç denetim faaliyetinin daha nitelikli olmasına dönük gerek mevzuat gerekse teknik konularda çalışmalar yapmak amacıyla faaliyet gösteren Derneğimizin esas gücü üyelerinden gelmektedir. Derneğimize üye olmak, bu kurumsal güce ortak olmak ve hedeflediğimiz noktaya hem kurumsal hem de kişisel olarak işbirliği ve dayanışma içinde ulaşmaktır. Gerek kamu sektörü gerekse de özel sektör için katma değerli faaliyetler yürüten Derneğimiz, sizleri de üye olmaya ve bu sürece aktif bir şekilde katkı vermeye davet etmektedir.

 • Dernek tüzüğümüze göre asil üyelik için aşağıda sıralanan gerekli koşullardan birini sağlamış olmak yeterlidir;
 • 5018 sayılı KMYKK ve diğer özel kanunlara göre görev yürüten iç denetçi olmak
 • Uluslararası geçerliliği bulunan iç denetçi sertifikasına sahip olmak (CGAP ve CIA gibi)
 • IDKK tarafından verilen iç denetçi sertifikasına sahip olmak
 • Kamu işletmeleri bünyesinde iç denetim görevi yürütenler veya yürütmüş olanlar

 

 • Dernek üyeliği başvurusu için gerekli işlemler;
 • Üyelik başvuru formu”nu doldurmak ve gerekli belgeleri iletmek

– Üyelik formuna http://www.kidder.org.tr/?page_id=95 “ adresinden ulaşabilirsiniz.

2- Gerekli Belgeler tamamlamak

 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Kurum -iç denetçi- kimliği veya iç denetçi sertifikasının fotokopisi,
 • -1- adet fotoğraf
 • Giriş aidatı olarak 30TL’nın aşağıda yer alan hesaplardan birine yatırmak
 • Üyelik başvuru formunu, gerekli belgeleri ve giriş aidatı dekontunu birlikte bir dilekçe ekinde Derneğimize posta yoluyla yada kidder@kidder.org.tr adresine belgeleri e-posta yoluyla göndermeleri, yada online olarak üye yönetim sistemi linkinden http://www.uyeyonetim.com/UyeBasvuru.aspx?DbID=820) başvuru formunu doldurmaları;
 • Üyeliğe kabul ve üye bilgi sistemine giriş;
 • Üyelik başvuruları dernek yönetim kurulu tarafından 30 gün içinde değerlendirilerek karara bağlanır ve ilgiliye (yazılı olarak/e-posta ve/veya sms yoluyla) bildirilir, sms yoluyla üye yönetim sistemine giriş şifresi kendisine iletilir. Şifresi bir ay içinde ulaşmayan başvuru sahipleri yada şifresini alamayan üyelerimizin kidder@kidder.org.tr adresine hatırlatma maili göndermeleri

 

 • Aidat;

Dernek üyelik aidatı aylık 10 TL’dir. Aşağıda yer alan hesaplardan birine aylık olarak yatırılması gerekmektedir.

 

 • Üyelikten ayrılma;
 • Üyelikten ayrılmak isteyenlerin istifa dilekçelerinin yönetim kuruluna ulaştığı tarihten itibaren ayrılış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ancak, üyelikten ayrılmak geçmiş üyelik aidatı borçlarını sona erdirmez. Ayrılanlardan yeniden üyeliğe başvuruların kabulü yönetim kurulunun 2/3 çoğunluk kararı ile mümkündür.
 • Üyeliğin Sona Ermesi;
 • Üyenin vefatı
 • Üye olma şartlarını kaybetme
 • Dernek Tüzüğü ve belirlenen Etik Kurallara aykırı davranma
 • IDKK tarafından yayımlanan meslek ahlak kurallarına aykırı davranma, denetçilikle bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilemek
 • Dernek organları tarafından verilen kararlara uymamak, verilen görevlerden sürekli kaçmak
 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını (3) ay üst üste ödememek

(c), (d) ve (e) bentlerinde Etik Kurulunun oluru ile Yönetim Kurulu (YK) Kararı ile, (f) bendinde ise doğrudan YK kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Diğer durumlarda ise YK kararı ile üyelikten çıkarılırlar.  Üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Bu itirazlar yapılacak ilk genel kurulda karara bağlanır. Genel Kurul kararları kesindir.

Dernekler kanununda sayılan suçlar ile TCK’nda sayılan yüz kızartıcı suçlar nedeniyle mahkumiyet kararı olması durumunda herhangi bir karara gerek olmaksızın  üyelik kendiliğinden sona erer. Üyelikten çıkarılanlar tekrar Derneğe üye olamazlar.

 

Akbank Ankara/Cebeci Şubesi (017) nezdindeki TR63 0004 6000 1788 8000 0638 25 IBAN hesabı,

Garanti Bankası Ankara/Cebeci Şubesi (470) nezdindeki TR94 0006 2000 4700 0006 2991 57 IBAN hesabı,

Türkiye İş Bankası Ankara/Cebeci Şubesi (4205) nezdindeki TR39 0006 4000 0014 2052 1347 49 IBAN hesabı,

Vakıfbank Ankara/Cebeci Şubesi (048) nezdindeki TR49 0001 5001 5800 7287 0253 14 IBAN hesabı,

Yapı Kredi Bankası Ankara/Cebeci Şubesi (173) nezdindeki TR91 0006 7010 0000 0080 6570 64 IBAN hesabı

Üyelik Formu İndir