kidder@kidder.org.tr     CV Havuzu

DENETİŞİM DERGİ
22. SAYI ÇIKTI
SERTİFİKALI İÇ DENETÇİ (CIA) PART 1
SINAVI HAZIRLIK EĞİTİMİ DUYURUSU
Üyelerimizin Dikkatine İç Denetçi
Alım İlanı
İç Denetim Sohbetleri
Konu: Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Giriş
Denetişim Dergisi 21. Sayısı Yayımlandı! I. International Audit and Assurance
Servises (Online) Symposium
KİDDER ve AF Diet Clinic
Arasında Sağlık İndirim Protokolü

1. Uluslararası
Kamu İç Denetim
Konferansı

Derneğimiz, kamu iç denetçilerinden aldığı güçle ve ilgili paydaşlarla uyum içinde çalışarak, Ülkemizde iç denetim mesleğinin hak ettiği noktaya gelebilmesi için bu tür etkili organizasyonları gerçekleşmeyi sürdürmeye kararlıdır.

KİDDER