kidder@kidder.org.tr     CV Havuzu

Tema Koleji
Eğitim İndirimi
Denetişim Dergisi
TR Dizin'de!
Turkey & South Africa Joint Event Banka Hesap Bilgisi Değişikliği Denetişim Dergi
22. Sayısı Çıktı!
7. Olağan Genel Kurul Toplantısı Üyelik Aidatları Hakkında KİDDER ve AF Diet Clinic
Arasında Sağlık İndirim Protokolü

1. Uluslararası
Kamu İç Denetim
Konferansı

Derneğimiz, kamu iç denetçilerinden aldığı güçle ve ilgili paydaşlarla uyum içinde çalışarak, Ülkemizde iç denetim mesleğinin hak ettiği noktaya gelebilmesi için bu tür etkili organizasyonları gerçekleşmeyi sürdürmeye kararlıdır.

KİDDER