Yazılar

3. Uluslararası Kamu İç Denetim Kongresi Başarı ile Gerçekleştirildi

Yazılar

1 Temmuz Pazartesi Anıtkabir ziyareti ile başlayan Kongre, 2. gün Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans salonunda açılış konuşmaları ve sözlü bildiri sunumları ile devam etti. Açılış konuşmalarını ICT Media Genel Yayın Yönetmeni Murat PEHLİVAN, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve Koordinatörü Dr. Yenal ARSLAN, Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Begen ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın yaptığı kongrede, davetli konuşmacılarımız Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu – KGK Başkanı Dr. Hasan Özçelik ve Ankara Üniversitesi İç Denetim Birim Başkanı Esra Zorlu’nun sunumlarının ardından Dr. Cetin Karahan’ın Moderatörlüğünde Ilse Morgan, Dr. Gökhan Yılmaz, PhD, Doç. Dr. Şafak Ağdeniz ve Serhat Akmese’nin katıldığı “İnsan ve Yapay Zeka: İç Denetimde Değişen Roller ve Yeni Yetenekler” paneli gerçekleştirildi. Öğleden sonra ise sözlü bildiri sunumlarına geçildi. 5 Farklı Ülkeden toplam 55 bildirinin sunulduğu kongrenin hem sabah hem de öğleden sonraki oturumu yoğun bir katılım ile gerçekleşti. YouTube ve Zoom platformlarından canlı olarak da yayımlanan (Bildiriler yüzyüze ve çevrimiçi olarak eş zamanlı olarak sunuldu) etkinlikle ilgili özet bildiri kitapçığı 30 Temmuzda, tam metin bildiri kitapçığı ise hashtagdenetişim dergimizin özel sayısı olarak 15 ekim tarihinde dergipark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/denetisim) üzerinden yayımlanacaktır (bildirler ile ilgili detaylar için Kongre web sayfamızı ziyaret ediniz https://www.kidder.org.tr/denetisim/3-uluslararasi-kamu-ic-denetim-kongresi/).

Etkinliğin 3. ve son gününde ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde Dr. Cetin Karahan’ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Lourens Erasmus, Sezer Bozkus Kahyaoglu, Ilse Morgan ve Doç. Dr. Bülent Balkan’ın katılımı ile “İnsan ve Yapay Zeka: İç Denetimde Değişen Roller ve Yeni Yetenekler” çalıştayı gerçekleştirildi.

Büyük bir coşku ve heyecan ile gerçekleştirilen etkinliğin tüm katılımcılarına, etkinliğin düzenlenmesine katkı veren Ankara Üniversitesi’ne, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ASBÜDRM’e, ICT Media’ya, Good Governance Academy CAPIA’ya, University of South Africa/Universiteit van Suid-Afrika’ya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne, Denetişim Dergisi Yayın Kuruluna, Kongre Düzenleme ve Bilim Danışma Kurulundaki tüm hocalarımıza teşekkür ederiz.

IPIAC2025 için çalışmalara şimdiden başladığımızı bildirir, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek Kongrelerin tüm meslektaşlarımıza ve bilim dünyasına faydalı olmasını dileriz.