Yazılar

4.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Yazılar

 

Kıymetli Üyelerimiz,

 

Kamu İç Denetçileri Derneği olarak, başta Yönetim Kurulu olmak üzere Dernek organlarında oluşan eksik üyeliklerin tamamlanması ve yeni bir heyecanla faaliyetlerimizin sürdürülmesi amacıyla, Yönetim Kurulumuzun kararı ile Tüzüğümüzün 16. ve 20. maddeleri uyarınca Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasına; toplantının aşağıdaki gündemle  15 Nisan 2017 (Cumartesi) tarihinde saat 11:00‘de KİDDER Genel Merkezi Konur Sokak 36/6 Kızılay/ANKARA adresinde yapılmasına, yeterli çoğunluk (üye sayının salt çoğunluğu olan yaklaşık 335 kişi) sağlanamaması halinde, ikinci toplantının hazirunun katılımıyla 30 Nisan 2017 (Pazar) tarihinde saat 11:00‘de KİDDER Genel Merkezi Konur Sokak 36/6 Kızılay/ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

 

GÜNDEM

1-Açılış ve Saygı Duruşu

2-Genel Kurul Divan Başkanı ve Üyelerin Seçimi ile Divan Heyetine Tutanakların İmzalanması Yetkisinin Verilmesi

3-Yönetim Kurulu Başkanı ve Konukların Konuşması

4-Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi

5-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin İbrasının Onaylanması

6-Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Onaylanması

7-Yönetim, Denetim, Etik ve Danışma Kurullarının Seçimi

8-Dilek ve Temenniler

9-Kapanış

 

olaganustu