Yazılar

İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Ziyareti

Yazılar

KİDDER  Yönetim Kurulu üyeleri  6 Haziran 2014 Cuma günü İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Başkanlığı görevine atanan Sayın Halis KIRAL’ı ziyaret ederek kendisine yeni görevinde başarılar dilemiştir.

Ziyarette, iç denetim mesleğinin gelişimi noktasında Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan çalışmaların aynı gayret ve kararlılıkla devam ettirilmesinin önemine vurgu yapılırken, iç denetçilerin özlük hakları ile iç denetim birimlerinin statüsü konusunda meslektaşlarımızın İDKK’nın somut adımlar atmasını beklediği ​de kendisine ifade edilmiştir.

Görüşmede, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yayımlanan yönetmelikteki bazı maddelerle ilgili olarak iç denetim mesleği adına duyduğumuz endişe dile getirilmiş ve kendisine bu konuda İç Denetim Koordinasyon Kurulunu bilgilendirmesi amacıyla bir bilgi notu verilmiştir. Bunun yanı sıra MEB’deki yeni düzenlemeler sonucu oluşan bazı meslek gruplarının doğrudan iç denetçi olarak atanmalarına ilişkin çekincelerimiz ile Sağlık Bakanlığı teşkilat şemasında iç denetim biriminin doğrudan üst yöneticiyle ilişkilendirilmemesi gibi mesleğin bağımsızlığına zarar verece​ğini düşündüğümüz​ gelişmeler hakkında duyduğumuz kaygı ifade edilmiştir. Bu hususlarda gerekli tedbirleri alması noktasında Daire Başkanlığının Kurulu bilgilendirmesi özellikle talep edilmiştir.

Mesleğimizin geleceği adına tarihi rol ve sorumluluk yüklenmiş olan Daire Başkanlığındaki yeni görevinde Sayın Halis KIRAL’a başarılar diliyoruz.