Yazılar

Atama Tebrik

Yazılar

Derneğimiz üyesi Beyoğlu Belediye Başkanlığı İç Denetçisi Sayın Fatih Sultan Mehmet YILDIRIM Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanı olarak atanmıştır. Yeni görevi dolayısıyla KİDDER olarak tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.