Yazılar

Daha Şeffaf Türkiye

Yazılar

Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER)’in “Daha Şeffaf Türkiye” projesi kapsamında 23-25 Mart 2015 tarihlerinde Ankara Türkiye Barolar Birliği Konukevinde gerçekleştirilen Çalıştay ile 26 Mart 2015 tarihinde düzenlenen Konferans programına KİDDER Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman KELOĞLU, Yahya CEVİZ ve Halil İbrahim ABANOZ iştirak etmişlerdir.

“Daha Şeffaf Türkiye” Projesi:
SAYDER tarafından daha şeffaf, hesap verebilir mekanizmaların işlediği, etik değerlerin üstün olduğu Türkiye için gerçekleştirilen proje faaliyetlerinde “Transparency International Denmark”, “Transparency International Ireland” ve “Uluslararası Şeffaflık Derneği” ile birlikte çalışılmaktadır. KİDDER de “Transparency International Italy” ile projeye iştirakleri ile destek olmaktadır. Projenin genel amacı; Danimarka, İrlanda ve Türkiye arasındaki sosyal diyalog mekanizmalarını güçlendirmek, iyi uygulamaları transfer etmek ve vatandaşları uygulamalar ile ilgili bilgilendirerek onların siyasi hayata katılımlarını sağlamaktır.

20150326_170200

20150326_153308

20150326_155254