Yazılar

Denetişim Dergimizin 29. Sayısı Yayınlandı

Yazılar

Denetişim yılda iki kez yayınlanmakta ve Mart 2024’ten itibaren uygulanacak olan yeni doçentlik kriterlerine göre daha da önemli hale gelen TRDizin ile birlikte ASOS, SOBIAD ve Academindex tarafından taranmaktadır.

Yayın hayatında 15. yılını dolduran dergimiz yönetişim, iç denetim, dış denetim, risk yönetimi, iç kontrol, BT denetimi, performans denetimi, kamu mali yönetimi, muhasebe ve stratejik planlama tematik alanlarında akademisyen ve meslektaşlarımızın makale gönderimlerine dergipark üzerinden sürekli açıktır.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/denetisim/issue/82998

 1. Sayımızdaki Makale konu başlıkları ve linklerini aşağıda bulabilirsiniz.

  1. REKABET STRATEJİLERİNİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ARACI ROLÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (https://lnkd.in/da9p-NKN)

  2. KAMU İÇ DENETİMİNDE PLAN VE PROGRAM HAZIRLAMA SÜRECİNİN STANDARTLAR VE MEVZUAT KAPSAMINDA İNCELENMESİ (https://lnkd.in/dvH3-W32)

  3. SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MEDİKAL MUHASEBE PERSPEKTİFİNDE FATURALANDIRILAMAYAN İŞLEMLERE YÖNELİK TAHAKKUKLAR(https://lnkd.in/ddtcEH_P)

  4. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE İÇ DENETİM VE TEFTİŞ KURULLARININ ETKİNLİĞİ (https://lnkd.in/dEH9saKD)

  5. DENETİM VE MUHASEBE SEKTÖRÜNDE MAVİ OKYANUS STRATEJİSİNİN UYGULANMASI (https://lnkd.in/dA-nquDc)

  6. SÜREKLİ DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİM VE HİLE DENETİMİ ETKİNLİĞİ: DENETÇİ GÖRÜŞÜNE ETKİSİ (https://lnkd.in/dcYpHMsh)

  7. KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA İÇ DENETİMDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE İÇ DENETÇİLERDEN BEKLENTİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (https://lnkd.in/dx7KMhq8)

  8. GÜVENİLİR YAPAY ZEKA VE İÇ DENETİM (https://lnkd.in/dBX7u–j)