Online Denetişim

Denetişim; yönetişim, iç denetim, dış denetim, risk yönetimi, iç kontrol, BT denetimi, performans denetimi, kamu mali yönetimi, muhasebe ve stratejik planlama tematik alanlarında akademisyen ve meslektaşlarımızın makale gönderimlerine dergipark üzerinden sürekli açıktır.

image
image