Yazılar

Kanun teklifi nedeniyle ertelenen Konkordato Komiserliği Eğitimi

Yazılar

13/11/2018 tarih, 16 sayılı kanun teklifi ile birlikte 15. Madde ile “Konkordato komiserinin nitelikleri, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf tutulacaklar ile komiserliğe ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.” ifadesi 2004 sayılı Kanunun 290’ıncı maddesinin altıncı fıkrası olarak eklenmesine ilişkin taslak ile 22-25 Kasım tarihlerinde İstinye Üniversitesi ve Kamu İç Denetçileri Derneği işbirliği ile yapmayı planladığımız eğitimin bahse konu 16 sayılı kanun teklifi ile;

  • Mevzuat düzenlemesi ile öngörülemeyen komiserlik mesleğini yapacak olanların niteliklerin muallak olması,
  • Mevzuattan önce alınan eğitimlerin, taslak metinin meriyet kazanması ile sayılıp sayılmayacağının net olmaması,

gibi nedenler ile başvuru yapan katılımcılarımızın mağdur olmaması için mevzuatın netleşmesi sonunda yapılmaya karar verilmiştir.

 Saygılarımızla,