kidder@kidder.org.tr   CV Havuzu   Üyelik Sistemi

Yazılar

KİT İç Denetim Başkanlarıyla Buluşma

Yazılar

WhatsApp Image 2017-02-16 at 01.24.02

Kamu İç Denetçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet DINÇER, Yönetim Kurulu Üyeleri Rasim SARIKAYA ve Dr. Hakan VELİOĞLU ile Control Solutions Yönetim Kurulu Başkanı Bertan KAYA, kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) iç denetim başkanları ile bir toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıda iç denetim faaliyetlerine yeni başlanılan bu kurumlarımızda iç denetimin idarece benimsenmesi ve idareye katma değer katması için neler yapmaları gerektiği hakkında tecrübeler aktarılmıştır.  İç denetimin altyapı çalışmaları olan denetim evreni ve risk analizinden raporlamaya kadar birçok husustaki KİT iç denetim başkanlarının uygulamaya dönük soruları cevaplanmıştır.

KİT’lerde iç denetimin etkin bir şekilde çalışması kamu iç denetim faaliyetine önemli bir kazanım sağlayacağı, bu nedenle gereken her türlü teknik desteğin KİDDER tarafından verilebileceği dile getirilmiştir.  İç denetimi temsil eden Derneğimizin yeni yönetim kadrosuna bir üyenin de KİT’lerde çalışan iç denetçilerden seçileceği ifade edilmiştir. Böylece, tüm kesimleri içine alan daha güçlü bir yapının iç denetimin hak ve menfaatlerini korurken daha etkili sonuçlar alabileceği vurgulanmıştır.

KİT iç denetim birimlerindeki deneyim eksikliğinin uygulamalı eğitim ve danışmanlık faaliyetiyle giderilebileceği, bu konuda KIDDER’in her zaman olduğu gibi simdi de göreve ve işbirliğine hazır olduğu vurgulanmıştır.

WhatsApp Image 2017-02-16 at 01.24.46

WhatsApp Image 2017-02-15 at 17.06.32