kidder@kidder.org.tr   CV Havuzu   Üyelik Sistemi

Yazılar

Kurumların güvencesi iç denetçilerde aranan kişisel yetkinlikler

Yazılar

TİDE YK Üyesi Tolga Usluer, bu doğrultuda iç denetçilerin sahip olmaları gereken teknik ve kişisel yetkinliklerin önem taşıdığını ifade ediyor.

İç denetçilerin kurumlarının bağımsız ve objektif danışmanları ve güvencesi olduğunu belirten Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Usluer, bu doğrultuda iç denetçilerin sahip olmaları gereken teknik ve kişisel yetkinliklerin önem taşıdığını ifade ediyor. Usluer, söz konusu yetkinliklerin Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tarafından belirlenmiş global standartlar olduğunun altını çiziyor. İnsan Kaynakları açısından bakıldığında yeni mezunlar ve tecrübeli iç denetçiler olmak üzere iki farklı değerlendirme olduğunu kaydeden Usluer, yeni mezunlarda teknik yetkinliklerden çok kişisel yetkinliklerin önem taşıdığını vurguluyor.

http://www.fortuneturkey.com/kurumlarin-guvencesi-ic-denetcilerde-aranan-kisisel-yetkinlikler–33397

 

Global Türkiye
Analitik / Eleştirel Düşünme 64% 61%
İletişim Becerileri 52% 50%
Risk Yönetimi Güvencesi 42% 61%
Bilgi Teknolojisi (Genel) 38% 54%
Muhasebe Bilgisi 43% 48%
Finans 22% 43%
Veri Madenciliği ve Analizi 31% 26%
İş Zekası 27% 28%
Endüstriye Özgü Bilgi 35% 20%
Yolsuzluk Denetimi 23% 26%
Hukuk Bilgisi 12% 17%
Sibergüvenlik ve Gizlilik 14% 11%
Adli İncelemeler ve Soruşturmalar 15% 7%
Kalite Kontrolleri (Örn: Six Sigma; ISO) 7% 2%
Diğer 4% 0%