Yazılar

Kamuda Bir İç Kontrol Uygulaması

Yazılar

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mevzuatımıza giren “İç Kontrol” kavramı, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreç ile iç denetimi de kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü ifade eder.

Kamu İç Kontrol Rehberi, geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanlığınca yayımlandı. Derneğimiz tarafından yakından takip edilen iç kontrol çalışmalarına bir yenisi de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü tarafından eklendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen “İç kontrol Sistemi Oluşturma Projesi” başarı ile tamamlanmış ve “İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Sonuç Raporu” yayımlanmıştır.

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdür V. Aytekin YALÇIN, ‘İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Sonuç Raporu’nun önsözünde;

Söz konusu projenin, mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verilebilirlik, ekonomiklik, etkinlik, etkililik ve verimlilik gibi mali yönetim ilkeleri esas alınarak, mali ve mali olmayan bütün görevleri ve sorumluluk alanlarını kapsayacak şekilde, yönetim sorumluluğu çerçevesinde risk odaklı olarak yürütüldüğünü,

Genel Müdürlük olarak hedeflerinin; işlerin doğru, hızlı, etkili, verimli ve hatasız şekilde yapılması için süreçlerin tanımlanması, iyileştirme yapılabilecek alanların belirlenmesi, karar alma süreçlerinin hızlandırılması, kontrol ortamının oluşturularak doğru performans göstergelerinin belirlenerek, performans ölçümünün yapılabilmesi olduğunu,

Proje sonunda oluşan kitabın, sahasında yapılan ilk çalışmalardan biri olma özelliğini taşıdığını, çalışmanın, “iç kontrol sistemi” oluşturmayı hedefleyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına da faydalı olacağını belirtmiştir.

KİDDER olarak biz de, çalışmanın, tüm kamu kurum ve kuruluşları için örnek teşkil etmesini diliyor ve kitabın hazırlanmasında emeği geçenleri kutluyoruz.

İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin sonuç raporuna aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

http://esnaf.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/ic-kontrol-sisteminin-guclendirilmesi-projesi-sonuc-raporu-yayimlandi

KİDDER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir