Yazılar

Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimleri

Yazılar

Değerli Meslektaşlarımız,

Derneğimiz tarafından, iç denetçilerin sürekli mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla ve İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Mesleki yeterlilik ve özen” başlıklı 31 inci maddesi ve Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 20 nci maddesi gereğince Kamu İç Denetim Sertifikalarının aktive edilmesine yönelik olarak eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır.

Eğitim 03-06 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Tecrübeli iç denetçilerimiz tarafından dört tam gün süreyle verilecek olan eğitime ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir. İlgilenen kişilerin taleplerini 01 Eylül 2015 tarihine kadar [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir. Katılım listesi ise Derneğimiz internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

Duyurulur.

EĞİTİM TARİHİ

03-06 Eylül 2015

EĞİTİM YERİ

KİDDER Genel Merkezi ANKARA

EĞİTİM ÜCRETLERİ

Derneğimiz Üyesi Olanlar için;

Kişisel ödeme: 400 TL (Peşin) Kurumsal ödeme: 472 TL (Peşin ve KDV dahil)

Derneğimiz Üyesi Olmayanlar için;

Kişisel ödeme: 600 TL (Peşin) Kurumsal ödeme: 708 TL (Peşin ve KDV dahil)

Not: Aidat borcu bulunan üyelerimizin başvuruları, aidat borçlarını ödemeleri halinde değerlendirmeye

alınacaktır.

EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim 09:00-18:00 saatleri arasında, yemek molası ve çay molası verilerek yürütülecektir. Eğitim sonunda katılımcılara 30 saat üzerinden katılım belgesi verilecektir. Eğitim konuları şunlardır:

1. Gün : İç Kontrol Standartları ve Uygulamaları

2. Gün: Risk Değerlendirmesi ve Kurumsal Risk Yönetimi

3. Gün: Kamu İç Denetim Standartları

4. Gün İç Denetim Metodolojisi ve Uygulamaları

DİĞER HUSUSLAR

* Eğitimlerin 10 – 25 (on-yirmibeş) kişilik gruplar halinde düzenlenmesi öngörülmektedir.

* Sınıf kapasitesinin üzerinde talep gelmesi halinde önceliklendirmede başvuru tarihleri esas alınacaktır.

* Yeterli başvuru olmaması halinde eğitim programı iptal edilerek Derneğimizin internet sitesinden ilan edilecektir.

* Taleplerin ilave sınıf oluşturmaya yeterli olması halinde, ilan edilmiş olan tarihin dışında Ankara içinde veya dışında farklı yeni eğitim grupları oluşturulabilecektir. Bu husustaki gerekli bilgilendirmeler yine Dernek internet sayfasından ilan edilecektir.

*Eğitim ücretlerini kişisel olarak ödemeyi planlayanların, eğitimlerin başlangıç tarihinden önce eğitim ücretlerini derneğimiz Vakıfbank Ankara/Cebeci Şubesi (048) nezdindeki TR49 0001 5001 5800 7287 0253 14 IBAN hesabına, kurumsal olarak ödemeyi planlayanların ise Ziraat Bankası Başkent Ankara Şubesindeki TR82 0001 0016 8358 7849 3750 01 IBAN hesabına, varsa aidat borçlarını ise (üyelerimiz için) Derneğimizin ilgili hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Eğitim ücretinin son başvuru tarihinden önce yatırılması gerekmektedir.

*Başvurular [email protected] mail adresine yapılacak ve hızlı iletişim açısından cep telefon numaraları da başvuru bilgilerine eklenecektir.