Archive for tag: Fatih

Sayın Ali Fatih UYSAL’ın yaptığı sunum

0

18-19 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Maltepe Üniversitesinde gerçekleştirilen “Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorlukla...

Read More