Archive for tag: Geçmiş

Öz Geçmiş Havuzu

Sunu2

          Kamu’da iç denetimin yerleşmesi, etkinliğinin artması için yetkin profesyonel insan kaynağına olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu ihti...

Read More