Archive for tag: işbirliği

DENETDE’YE İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ

  21.04.2016 tarihinde KİDDER Yönetim Kurulu Üyeleri olarak DENETDE’yi ziyaret ettik. DENETDE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alper ORKUN ve Yönetim K...

Read More