Archive for tag: Tüzük

Tüzük Kurultayı’na Davet

Kıymetli Üyelerimiz, Kamu yönetimi sistemimizdeki güncel gelişmeler doğrultusunda ülkemize ve üyelerimize daha etkili hizmetlerde bulunabilmek amacıyl...

Read More