Archive for tag: Uygulama

Kamu Kurumlarında İyi Uygulama Örnekleri Paneli Ertelemesi

Kamu Kurumlarında İyi Uygulama Örnekleri Paneli Ertelemesi Kamu İç Denetçileri Derneği olarak üyelerimizin, mesleki bilgi ve birikimlerini, yetenekler...

Read More

Kamu Kurumlarında İyi Uygulama Örnekleri Paneli Başvuru Süresi Uzatma

Kıymetli meslektaşlar, Kamu İç Denetçileri Derneği olarak üyelerimizin, mesleki bilgi ve birikimlerini, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak ...

Read More

Kamu Kurumlarında İyi Uygulama Örnekleri Paneli Başvurusu

5018 sayılı Kanun’un amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verim...

Read More