Dernek Tüzüğümüze göre asil üyelik için aşağıda sıralanan koşullardan birini sağlamak gerekmektedir:

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer özel kanunlara göre kamu idarelerinde iç denetçi olarak görev yürütmek,
 • Uluslararası geçerliliği bulunan iç denetçi sertifikası sahibi olmak (CIA, CISA, CGAP vb.)
 • Kamu idarelerinde fiilen iç denetçilik görevini yürütmemekle beraber İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen “Kamu İç Denetçi Sertifikası”na sahip olmak,
 • Kamu işletmeleri bünyesinde iç denetim görevi yürütmek veya yürütmüş olmak,
 • İç denetim mesleği ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunmak.

Dernek üyeliği başvurusu için gerekli belgeler:

 1. Üye başvuru formu,
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Kurum iç denetçi kimliği fotokopisi veya iç denetçi sertifikası fotokopisi veya uluslararası sertifika fotokopisi,
 4. Fotoğraf
 5. Üye giriş aidatı (50 TL) dekontu

Dernek üyelik işleminin gerçekleştirilebilmesi için üye başvuru formu ve yukarıda sayılan diğer belgeler Derneğimiz Konur Sokak 36/6 Kızılay/ANKARA adresine posta yoluyla veya [email protected] adresine e-posta yoluyla gönderilebilir. Üyelik başvuru işleminin onaylanması için üye başvuru formunun ıslak imzalı olarak elden veya posta yoluyla Derneğimize iletilmesi gerekmektedir.

Üye başvuru formu için tıklayınız.

Üyelik başvuruları Dernek Yönetim Kurulu tarafından tüm evrakların tamamlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde değerlendirilerek karara bağlanır ve başvuru sahibine sms yoluyla bildirilir. Üyeliği onaylanan başvuru sahiplerine sms yoluyla Üye Yönetim Sistemine giriş için kullanıcı adı ve şifre gönderilir. Şifresi bir ay içinde ulaşmayan başvuru sahipleri ya da şifresini alamayan üyelerimizin [email protected] adresine hatırlatma maili göndermeleri önemle rica olunur.

Üye giriş aidatı 250 TL’dir.

Dernek üyelik aidatı yıllık 480 TL’dir. Yılın ilk üç ayı içerisinde üyelik yönetim sistemi üzerinden online olarak yatırılması gerekmektedir.

Vakıfbank Ankara/Cebeci Şubesi (048)
IBAN: TR49 0001 5001 5800 7287 0253 14

İstifa işlemi Derneğimize dilekçe vermek suretiyle veya e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilir.

İstifa dilekçelerinin ıslak imzalı olarak Derneğimiz Meşrutiyet Mahallesi Konur Sokak 36/6 Kızılay/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Dernek Tüzüğümüz uyarınca istifa dilekçesinin ulaştığı gün itibarıyla ayrılış işleminiz sonuçlandırılır.

E-devlet üzerinden istifa işleminin gerçekleştirilmesi halinde DERBİS kayıtlarındaki tarih esas alınarak üyeliğiniz sonlandırılır.

Ancak, üyelikten ayrılmak geçmiş üyelik aidatı borçlarını sona erdirmez. İstifa etmiş üyelerin yeniden üyeliğe başvurularının kabulü Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunluk kararı ile mümkündür

 1. Üyenin vefatı
 2. Üye olma şartlarını kaybetme
 3. Dernek Tüzüğü ve belirlenen Etik Kurallara aykırı davranma
 4. IDKK tarafından yayımlanan meslek ahlak kurallarına aykırı davranma, denetçilikle bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergileme
 5. Dernek organları tarafından verilen kararlara uymama, verilen görevlerden sürekli kaçma
 6. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını (3) ay üst üste ödememe

(3), (4) ve (5) numaralı durumların oluşması halinde Etik Kurulunun oluru alınarak Yönetim Kurulu Kararıyla; (6) numaralı durumda doğrudan Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Diğer durumlardan birinin tespiti halinde ise Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Bu itirazlar yapılacak ilk Genel Kurulda karara bağlanır. Genel Kurul kararları kesindir.

Dernekler Kanununda sayılan fiil ve suçlar ile Türk Ceza Kanununda sayılan yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hakkında bir mahkûmiyet kararı verilen üye ile devlet memurluğundan çıkarılan veya kamudan ilişiği kesilen üyenin Dernek üyeliği, herhangi bir karara gerek bulunmaksızın kendiliğinden sona erer.