Yönetim Kurulunun Amacı

  • Üyelerin aidiyet duygusunu geliştirmek ve iç denetim mesleğinin mali ve sosyal haklarını savunmak,
  • İç denetimin kamu kesimindeki farkındalığının artırılması kapsamında görüşme ve girişimlerde bulunmak,
  • İç denetim mesleğinin statüsünü güçlendirmek ve saygın konuma getirmek,
  • Yetkin ve etkili bir iç denetim faaliyetini desteklemek.

Amaç Kapsamında Gerçekleştirilmesi Planlanan Eylemler

Özlük Hakları

– İç denetimin özlük, sosyal ve mali haklarını iyileştirmek ve böylece mesleğin statüsünü daha iyi konuma getirmek,

– Atanamayan iç denetçilerin atanmasına yönelik olarak iç denetçi kadrosu boş olan kurumların atama yapması amacıyla girişimlerde bulunmak,

– Atanamayan iç denetçilerin dernek üzerinden ihtiyaç sahibi Başkanlara ulaşmasını sağlayacak KİDDER sayfasına modül eklemek ve aday iç denetçi özgeçmiş havuzu oluşturmak ve başkanların erişimini sağlamak,

– İç denetçilerin lojman hakkından “görev tahsisli” olarak faydalanabilmeleri için “İç denetçi” görev unvanının, Kamu Konutları Yönetmeliğinin (II) sayılı cetveline eklenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

Meslek Menfaatleri

– Anayasanın 135. Maddesi kapsamında meslek odası kurulması için gerekli çalışmaların altyapısını oluşturmak,

– İç denetçilerin de bağımsız denetçilik ve SMM haklarını elde etmesi amacıyla girişimlerde bulunmak,

– Teftiş ile iç denetim görev ayrımının netleştirilmesi adına çalışmalar yapmak,

– İç denetimin diğer denetimlere göre üstünlüğünü sağlayacak BT eğitimlerinin üyelerimize çeşitli dönemlerde verilmesini sağlamak.

Bilimsel Yayın ve Organizasyon

– Denetişim dergisinin dijital ortama geçişini sağlamak ve böylece daha geniş kitlelere ulaştırmak,

– Dergi aboneliği sayısını artırmak için kampanya ve çalışmalar yapmak ve reklam gelirlerini yükseltici girişimlerde bulunmak,

– Uluslararası ve ulusal sempozyum ve konferanslar düzenleyerek iç denetçilerin güncel gelişmeleri ve trendleri takip etmesini sağlamak.

Kamuoyu Oluşturulması

– İç denetimin sosyal medya organlarında görünürlüğünün artırılması ve görüşlerinin aktarılması amacıyla görüş brifing vermek,

– Denetim farkındalık haftasına etkinliklerle katılım sağlayarak iç denetimin görünürlüğü artırmak.

Sosyal Hakların İyileştirilmesi

– İç denetçilerinin sağlık, sosyal yaşam, kişisel gelişim ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile anlaşmalar sağlayarak üyelere çeşitli indirimler sağlamak,

– Kamudaki temel paydaşlarımız olan Sayıştay ve strateji geliştirme birimleri ve DENET DE gibi diğer denetim örgütleriyle daha etkin bir iletişime geçmek ve işbirliğini artırmak,

– Üyeler için kurumsal aidiyete katkı sağlayacak KİDDER üyelik kartı çıkarmak,

– Derneğimizin kurumsallaşmasını ve sürekliliğini sağlamaya yardım edecek bir taşınmaza sahip olması ile ilgili çalışmalar yapmak,

– Şeffaflık ve hesap verebilirliği etkin bir şekilde sağlamak adına Yönetim Kurulu’nun işlem ve faaliyetlerini 3 aylık faaliyet raporlarıyla üyelere duyurmak.

Uluslararası Girişimler

– Başta IIA olmak üzere yabancı muadil kurum ve örgütlerle tecrübe paylaşımı sağlamak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek,

– TİDE ve ISACA ile işbirliğini geliştirmek ve uluslararası sertifikasyon başta olmak üzere iç denetimle ilgili imkanları artırmak.

Etkili İletişim

– Özel sektör iç denetim birimleriyle ilişki ve etkileşimi artırarak ortak çalışmalar yapmak,

– İç denetimi birimi başkanları arasındaki koordinasyon ve iletişimin artırılmasını sağlayacak tedbirler almak,

– Üyelerle iletişimin daha sağlam ve etkili olmasını sağlamak amacıyla bölgesel temsilcilikler oluşturmak,- Her kurumda bir temsilci ile sürekli iletişim sağlamak,

– Üyelerin bilgi ve yetkinliğinin artırılması ve sosyalleşmesinin sağlanması amacıyla düzenli gündemli toplantı veya buluşmalar yapmak,

– Sosyal ve kültürel organizasyonların merkezi ve bölgesel düzeyde gerçekleştirilmesini sağlamak.