İç Denetimin İş ve İşleyişinde Katma Değeri Destekleme Yöntemleri Sunumları

VBase – Dijital Denetim Yaklaşımı (1)

Vbase_HumanFactor_27001 Semineri V1.3

TEMEL SEVİYEDE BİLGİ TEKNOLOJİSİ DENETİMİ_Ali Kasım Arkın

6698 KVK SUNUM_11 05 2018 v2_Ali Kasım Arkın

TEMEL SEVİYEDE BT DENETİMİ EXCEL_Ali Kasım Arkın

Kidder-Performans Denetimi Uygulamaları_12_Mayıs 2018_İstanbul_E&Y