Eğitim Hakkında

Derneğimiz, gelen talepler doğrultusunda, tecrübeli iç denetçilerimiz ve konusunda uzman eğiticilerimiz vasıtasıyla kurumsal veya bireysel bazda İç Kontrol Eğitim Programları düzenlemektedir.

Bireysel olarak katılım sağlanacak eğitim talepleri Derneğimiz tarafından sürekli olarak kabul edilecek ve en az 10 kişilik grupların oluşması halinde eğitimler gerçekleştirilecektir. Gerekli çoğunluğun sağlanması halinde farklı illerde de söz konusu eğitim düzenlenebilecektir.

Kurumsal eğitim talepleri ise kurumlar ile yapılacak planlama çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • İç kontrol ve kontrol modelleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  • Mevcut veya planlanmış kontrol faaliyetlerini değerlendirebileceklerdir.
  • İş süreçlerine ilişkin risklerin tespiti ve etkin kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi konularında bilgi sahibi olacaklardır.
 • Eğitim Yeri: Güncellenecektir
 • Eğitim Süresi: 2 Gün

Eğitime Başvuru

1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Eğitim ücretlerini;

 • Ziraat Bankası Başkent Ankara Şubesindeki TR82 0001 0016 8358 7849 3750 01 IBAN hesabına,
 • Varsa aidat borçlarını ise (üyelerimiz için) Derneğimizin ilgili hesaplarına (internet sitemizde yer alan) yatırmaları gerekmektedir.
 • İç Denetçinin Rol ve Sorumlulukları
 • İç Denetim Tanımının İrdelenmesi
 • Uluslararası İç Denetim Standartları
 • Denetim Amaç ve Kapsamının Belirlenmesi
 • Ön Hazırlık Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Denetim Testlerinin Uygulanması
 • Denetim Sonuçlarının Paylaşılması ve Raporlanması
 • Denetim Sonuçlarının İzlenmesi
 • Sınıf kapasitesinin üzerinde talep gelmesi halinde önceliklendirmede başvuru tarihleri esas alınacaktır.
 • Taleplerin yeterli olması halinde, Ankara içinde veya dışında farklı yeni eğitim grupları oluşturulabilecektir. Bu husustaki gerekli bilgilendirmeler yine Dernek internet sayfasından ilan edilecektir.
 • Aidat borcu bulunan üyelerimizin başvuruları, aidat borçlarını ödemeleri halinde değerlendirmeye alınacaktır.