Yazılar

17. Türkiye İç Denetim Kongresi

Yazılar

TİDE’nin düzenlediği 17. Türkiye İç Denetim Kongresi 11 ve 12 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul Swissotel’de gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 yerli ve yabancı katılımcının iştirak ettiği kongrede, iş ve akademi dünyasından önemli isimler de yer aldı. Kongrenin bu yılki ana teması “sinerji”ydi.

Kongre Özlem İğdelipınar’ın açılış konuşması ile başladı. İğdelipınar açılış konuşmasında, risk yönetimi anlayışının iç denetimle birlikteliğinin ortaya koyacağı pozitif sonuçlara vurgu yaparak neden ana tema olarak “sinerji”yi seçtiklerini açıkladı.

IIA Başkanı Richard Chambers, kongreye gönderdiği video mesajda, risk yönetimi anlayışının iç denetim olgusuna yaptığı katkılardan söz etti. Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Aysan Sinanlıoğlu ise olumlu bir gelişme olarak kurumlarda artan risk bilincine dikkat çekti.

Kongrenin son açılış konuşmasını yapan İDKK Başkanı İlhan Hatipoğlu ise, kamuda iç denetimin kat ettiği aşamalar hakkında, dış değerlendirme süreçleri, İçDen yazılımını hayata geçirilmek üzere oluşu, Kamu BT Denetim Rehberi ve konuyla ilgili 4-8 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen eğitim bağlamında bilgi verdi. Açılış konuşmalarının ardından ortak gerçekleştirilen ilk oturumda IIA Eski Başkanı Günther Meggender söz aldı ve iç denetim paydaşlarının beklentilerinin karşılanması ile ilgili bir sunum yaptı. Ardından gerçekleştirilen birinci tur paralel oturumlardan ilkinde KPMG Ortağı Hakan Aytekin, risk esaslı denetim planlaması ve raporlamasının önemi üzerinde durdu. Eşanlı oturumun ikincisinde ise Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz reel sektörde alacak riskinin yönetimi başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. İkinci tur paralel oturumların birincisinde Deloitte Kurumsal Risk Hizmetleri Direktörü Gül Saraçoğlu ve Deloitte Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Müdürü Ali Tuncel suiistimal riskinin tespitinde analitik yaklaşımlar hakkında bilgi verirken; eş anlı oturumun ikincisinde GRC Worflow Business Satış Direktörü Andreas Kallis risk yönetimin denetimi ile ilgili somut önerilere değindi. Üçüncü tur paralel oturumların birincisinde EY Risk Danışmanlık Hizmetleri Direktörü Doğan Tanrıseven sosyal medya riski ve denetimi ile ilgili bilgilendirme yaparken; eşanlı diğer oturumda PwC Şirket Ortağı Füsun Patoğlu bilgi sistemleri (özelikle de ERP sistemlerini kullanan kurumlar) açısından iç denetim ve kontrol mekanizmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Paralel oturumların ardından tekrar ortak oturumlara geçildi. Bu bölümde Deloitte Şirket Ortağı Evren Sezer iç denetim performansının değerlendirmesi ile ilgili bilgi verirken; Risk Yönetimi Enstitüsü Onur Üyesi Norman D. Marks, teknolojik gelişmeler paralelinde iç denetim ve risk yönetiminin amaçlarına uygun kalabilmeleri bakımından nasıl ve ne yönde değişmeleri gerektiği konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Çalıştaylar şeklinde programlanan Kongrenin ikinci günü, TİDE Kurucu Başkanı Ali Kamil Uzun’un açılış konuşmasıyla başladı. Uzun, konuşmasında iç denetimin dünden bugüne kat ettiği aşamalara işaret ederek iç denetim mesleğinin öneminden bahsetti. Uzun’un, Başbakan’ın üç çocuk hedefine paralel olarak, bu üç çocuktan birinin iç denetçi yapılması yönündeki esprili temennisi katılımcılardan alkış topladı. İlk çalıştayın yöneticisi Norman D. Marks, efektif risk yönetimi ve denetimi olgusu üzerinde durarak; efektif iç denetim fonksiyonuna imkan sağlayacak iç denetim planının nasıl olması gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu ve ardından çalıştaya geçildi. İkinci çalıştayın yöneticisi Bağımsız Yönetim Danışmanı J. Pierre Garitte’ydi. Garitte, çalıştay öncesi yaptığı konuşmada, paydaşların sürekli farklılaşan beklentileri karşısında iç denetimin kalitesinin oluşturduğu katma değeri ve güvence verebilirliğini somut örneklerle irdeledi.

İki gün süren bu etkinlik boyunca, kongreye katkı yapan kişilere TİDE tarafından plaketler verildi.

Kongreye KİDDER’i temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Uysal, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Arıcı ve Dr. Cem ÇETİN iştirak etti.