Yazılar

2018 Yılı İç Denetim Faaliyet Raporlarının Kurula Ulaştırılması

Yazılar

Değerli meslektaşlarımız…

Her ay şubat ayında İç Denetim Koordinasyon Kuruluna ve Merkezi Uyumlaştırma Dairesine gönderilmesi gereken yıllık iç denetim faaliyet raporuna konu bilgilerin, mesleğimizle ilgili istatistik bilgiler ve mesleğe ilişkin planlamalar açısından önem arz etmektedir.

Konu ile ilgili olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulunun duyurusu aşağıdaki linkte mevcuttur.

http://www.idkk.gov.tr/Sayfalar/HaberDetay.aspx?rid=308&lst=DuyurularListesi