Yazılar

5. Olağan Genel Kurul Çağrısı

Yazılar

Kıymetli Üyelerimiz,
Derneğimizin V. Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemle, 2 Nisan 2016 (Cumartesi) tarihinde saat 11:00‘de KİDDER Genel Merkezi Konur Sokak 36/6 Kızılay/ANKARA adresinde yapılmasına, yeterli çoğunluk (üye sayının salt çoğunluğu olan yaklaşık 335 kişi) sağlanamaması halinde, ikinci toplantının hazırunun katılımıyla 10 Nisan 2016 (Pazar) tarihinde saat 11:00‘de KİDDER Genel Merkezi Konur Sokak 36/6 Kızılay/ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Genel Kurulda yapılacak seçimlerde dernek organlarında görev almak isteyen üyelerimizin belirlenebilmesi amacıyla ekte yer alan “Adaylık Talep Formu” hazırlanmıştır. İlgilenen üyelerimizin söz konusu formu doldurarak en geç 18 Mart 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Derneğimize ait [email protected] elektronik posta adresine iletmesi önem arz etmektedir.
Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.
KİDDER Yönetim Kurulu
 
V. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1-Açılış ve Saygı Duruşu
2-Genel Kurul Divan Başkanı ve Üyelerin Seçimi ile Divan Heyetine Tutanakların İmzalanması Yetkisinin Verilmesi
3-Yönetim Kurulu Başkanı ve Konukların Konuşması
4-Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
5-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin İbrasının Onaylanması
6-Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Onaylanması
7-Yönetim, Denetim, Etik ve Danışma Kurullarının Seçimi
8-Dilek ve Temenniler
9-Kapanış