kidder@kidder.org.tr   CV Havuzu   Üyelik Sistemi

Yazılar

6. Olağan Genel Kurul Çağrısı (Hatırlatma)

Yazılar

Kıymetli Üyelerimiz,
Derneğimizin V. Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemle, 21 Nisan 2018 (Cumartesi) tarihinde saat 11:00‘de KİDDER Genel Merkezi Konur Sokak 36/6 Kızılay/ANKARA adresinde yapılmasına, yeterli çoğunluk (üye sayının salt çoğunluğu olan yaklaşık 335 kişi) sağlanamaması halinde, ikinci toplantının hazırunun katılımıyla 29 Nisan 2018 (Pazar) tarihinde saat 11:00‘de KİDDER Genel Merkezi Konur Sokak 36/6 Kızılay/ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Ancak   21 Nisan 2018 (Cumartesi) tarihinde saat 11:00‘de KİDDER Genel Merkezi Konur Sokak 36/6 Kızılay/ANKARA adresinde yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 29 Nisan 2018 (Pazar) tarihinde saat 11:00‘de KİDDER Genel Merkezi Konur Sokak 36/6 Kızılay/ANKARA adresinde ikinci toplantı aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.
KİDDER Yönetim Kurulu
 
VI. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1-Açılış ve Saygı Duruşu
2-Genel Kurul Divan Başkanı ve Üyelerin Seçimi ile Divan Heyetine Tutanakların İmzalanması Yetkisinin Verilmesi
3-Yönetim Kurulu Başkanı Konuşmaları, Güncel Gelişmeler Hakkında Bilgi Vermesi ve Konukların Konuşması
4-Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
5-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin İbrasının Onaylanması
6-Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Onaylanması
7-Yönetim, Denetim, Etik ve Danışma Kurullarının Seçimi
8-Dilek ve Temenniler
9-Kapanış