kidder@kidder.org.tr   CV Havuzu   Üyelik Sistemi

Yazılar

6. Olağan Genel Kurul Çağrısı

Yazılar

Kıymetli Üyelerimiz,
Derneğimizin V. Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemle, 21 Nisan 2018 (Cumartesi) tarihinde saat 11:00‘de KİDDER Genel Merkezi Konur Sokak 36/6 Kızılay/ANKARA adresinde yapılmasına, yeterli çoğunluk (üye sayının salt çoğunluğu olan yaklaşık 335 kişi) sağlanamaması halinde, ikinci toplantının hazırunun katılımıyla 29 Nisan 2018 (Pazar) tarihinde saat 11:00‘de KİDDER Genel Merkezi Konur Sokak 36/6 Kızılay/ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Genel Kurulda yapılacak seçimlerde dernek organlarında görev almak isteyen üyelerimizin belirlenebilmesi amacıyla ekte yer alan “Adaylık Talep Formu” hazırlanmıştır. İlgilenen üyelerimizin söz konusu formu doldurarak en geç 16 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Derneğimize ait kidder@kidder.org.tr elektronik posta adresine iletmesi önem arz etmektedir.
Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.
KİDDER Yönetim Kurulu
 
VI. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1-Açılış ve Saygı Duruşu
2-Genel Kurul Divan Başkanı ve Üyelerin Seçimi ile Divan Heyetine Tutanakların İmzalanması Yetkisinin Verilmesi
3-Yönetim Kurulu Başkanı Konuşmaları, Güncel Gelişmeler Hakkında Bilgi Vermesi ve Konukların Konuşması
4-Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
5-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin İbrasının Onaylanması
6-Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Onaylanması
7-Yönetim, Denetim, Etik ve Danışma Kurullarının Seçimi
8-Dilek ve Temenniler
9-Kapanış