Yazılar

AB Bakanlığıyla Toplantı

Yazılar

İç Denetim-Teftiş görev ayrımıyla ilgili olarak AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı başkanlığında İç denetim ve teftiş kurulları ile Sayıştay denetçilerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi. Derneğimiz adına Başkan Faruk Uysal, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil İbrahim Abanoz ve Nihat Akbulut toplantıya katıldı.
Müsteşar Yardımcısı genel olarak teftis-ic denetim görev ayrımı konusunda genel kurumsal öneriler getirilmesinin yararlı olacağını ifade etti . Kurumlardan ilk sözü derneğimiz adına Dernek Başkanımız Sayın Faruk UYSAL aldı,  teftiş kurullarının yönetmelikleri ile iç denetim alanına girdiklerini , Yönetmeliklerin Başbakanlık Teftiş Kuruluna görüşe geldiğini ancak bu tür hususların dikkatten kaçabildigini ifade etti Başbakanlık Müfettişleri ise  Başbakanlığın çerçeve bir teftiş yönetmeliği çıkarabileceğini ifade etti.   Dernek olarak  bunun sorunun çözümüne katkı sağlayacağını belirttik.
Görev ayrışmasını teftiş ve iç denetimin bir araya gelerek tartışıp bir çözüm bulunması amacıyla Başbakanlık,  İDKK, AB Bakanlığı OECD Sigma ile STK’ların da katılımıyla 2015 yılının 2. Döneminde bir çalıştay düzenlemesi konusundaki AB Bakanlığı heyetinin önerisi uzerinde katılımcılarla fikir birligine varıldı. Müsteşar Yardımcısı da bu konuda bir proje de yapılabileceğini ifade etti.