Yazılar

AB Heyeti Derneğimizle Görüştü

Yazılar

Toplantı bugün AB Komisyonundan Bütçe Genel Müdürlüğü yetkilileri Robert Gielisse ve Lindsay Westley, AB Bakanlığından (2) görevli  ve derneğimiz adına Dernek Başkanımız Faruk Uysal, yönetim kurulu üyelerimiz  H. İbrahim Abanoz ve Nihat Akbulut’un katılımıyla gerçekleşti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, derneğimizin teftiş-iç denetim görev ayrımı ile ilgili görüşleri yazılı olarak sunuldu.
Dernek Başkanımız Faruk Uysal derneğimizin eğitim, konferans vb. faaliyetleri hakkında kısa bilgi verdikten sonra, kamuda iç denetimin durumunu özetledi. Görev çakışmasının teftiş birimlerinin mevzuatlarına iç denetime ilişkin kavramları birebir almaları sonucunda ortaya çıktığını, aslında iç denetimin görevlerinin yasada çok açık olduğunu ifade etti.
Robert Gielisse ise bu çakışmanın aslında iç denetimin kullandığı terminolojinin kavram kargaşasına yol açtığını, teftişin yerine getirdiği denetim görevlerinin amacının eksik ve hataları araştırmak olduğunu, iç denetimin ise sistemin ekonomik, verimli ve etkin yürümesine değer katan bir anlayış olması gerektiğini, burada teftiş birimleri ile bir rekabet görüntüsünden kaçınılmasını ve iç denetçilerin de müfettişlikten atandığı için bazen görevlerini müfettişlik tarzında yaptıklarını ifade etti.
Dernek Başkanımız da başlangıçtaki bu durumun değiştiğini, şu anda yüzde doksan oranında iç denetim yapıldığını ve raporların konuşulduğu üzere sisteme değer katacak önemli öneriler getirme tarzında ve boyutunda olduğunu, kuruma sunduğumuz raporlardan bunun rahatlıkla görülebileceğini, ancak bunları burada açmaya vakit yetmeyeceğini, kaldı ki bazılarının kurumsal gizliliği olduğunu, bu alanda iç denetçilere İDKK yanında gerekli eğitim desteğinin de derneğimizce sağlanmaya çalışıldığını, ancak Türkiye genelinde yaygın tüm iç denetçilere ulaşılıp bunun sağlanmasının belli bir zaman aldığını ifade etti.
Nihai olarak, Robert Gielisse teftiş-iç denetim görevlerinin karşılıklı müzakere ile çözülmesi amaçlı toplantı yapılmasını, kendisinin de davet edilmesi durumunda AB adına gelip görüşlerini dile getirebileceğini ifade etti.