Yazılar

“ADAYLIKTAN İÇ DENETİME GEÇİŞ” Konulu Panelimiz Yapıldı

Yazılar

ADAYLIKTAN İÇ DENETİME GEÇİŞ” konulu panel 31 Mayıs 2016 tarihinde Orman ve Su işleri Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Panele KİDDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Kalkınma Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı Sayın Ahmet Dinçer, İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı Sayın Halis KIRAL, KİDDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanı Sayın Mutlu KARACA AYBAR, KİDDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanı Sayın Rasim SARIKAYA, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanı  Sayın Adem AKSOY, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetim Birim Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa IŞIK, KİDDER Genel Sekreteri ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İç Denetim Birim Başkan Yardımcısı Sayın Bahadır TOPAL ve KİDDER Genel Sekreter Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atama bekleyen iç denetçileri temsil eden Sayın Selçuk OLUM ile beraber 50’ye yakın atama bekleyen sertifikalı iç denetçi katılmıştır.

Panelin açılış konuşmasını yapan KİDDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet DİNÇER, Yönetim Kurulu olarak atama bekleyen sertifikalı iç denetçi adaylarının atanması hususunu önemsediklerini ve bu konu ile ilgili çalışmalar yaptıklarını ve yapacaklarını belirtmiştir. Bu çalışmalardan bir tanesinin gerçekleştirilmiş olan bu ilk panel olduğu ve devamının geleceğini ifade etmiştir. KİDDER ’in diğer bir çalışması ise İç denetçi talep eden kurumların kolayca ihtiyaçlarına uygun adayları tespit edebilecekleri bir sistem kurmayı planladıklarını, bu sisteme atama bekleyen sertifikalı iç denetçilerin özgeçmişlerini yükleyebileceklerini ve talep eden kurumların kendileri ile iletişim kurmalarının sağlanacağını belirtilmiştir. Ayrıca sertifikaların aktif kalması için düşük ücretle veya daha çok ücretsiz üyelerimizin yetkinliklerini arttırıcı kurslar yanında mevcut iç denetçiler ile iç denetçi adayları arasındaki iletişimi ve paylaşımı artırıcı organizasyon ve faaliyetler de düzenleneceğini belirtmiştir. İç denetçi kadrolarının mevcut durumda yaklaşık yüzde 47’sinin dolu olduğu ve bu düşük oranın bir mevzuat düzenlemesiyle belli bir sınırın üzerine çıkarılması için  teknik bir çalışma yapacaklarını ve ilgililer ile paylaşacaklarını dile getirmiştir. Ahmet DİNÇER tarafından vurgulanan diğer bir husus ise, atama bekleyen iç denetçi adaylarının kamu idareleri tarafından talep edilmesinde mevcut iç denetim birimlerine de önemli sorumluluklar düştüğüdür. İç denetçiler tarafından üretilen nitelikli ve katma değeri yüksek raporlar ve çalışmaların üst yöneticilerin iç denetim birimlerini güçlendirme konusunda ikna edebileceği ve böylece ynei iç denetçi taleplerinin oluşabileceğidir.

İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Başkanı Sayın Halis KIRAL, kamu idarelerinde İç Denetim Birimi Başkanlıklarının kurulmasını zorunlu hale getirmeyi planladıklarını, ayrıca bazı kamu kurumları içinde mevcut tahsis edilen kadro sayılarının artırılacağını ifade etmiştir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İDBB Sayın Adem AKSOY, Teknik kökenli denetçilerin olumlu katkılarının olacağını düşünerek atamalar yaptıklarını belirtmişlerdir. Geçtiğimiz günlerde teknik kökenli iç denetçilerin ilk denetimlerinin kapanış toplantılarını yaptıklarını ve çalışmalarının ne kadar faydalı olduğunu gördüklerini ifade etmiştir.

Sertifikalı her iç denetçi adayının değerli olduğunu dile getiren KİDDER Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mutlu Karaca AYBAR, Başkanlıklarında inşaat mühendisi kökenli iki iç denetçinin görev yaptığını ve iç denetim faaliyetlerine mesleki tecrübeleri ile son derece olumlu katkıda bulunduklarını belirtmiştir.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetim Birim Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa IŞIK, İç Denetim Birimi olarak ihtiyaçlarını belirledikleri taslak norm kadro sayısı hesaplama metodu geliştirdiklerini ve bunu kullanarak ihtiyaç duydukları alanlarda iç denetçi sayılarını tespit ettiklerini belirtmiştir. Alınan başvuruların öz geçmişlerinin her üç ayda bir değerlendirildiği ve uygun olan adayların görüşmeye çağrıldığını ifade eden Sayın Mustafa IŞIK, görüşmede adayları iletişim, ikna ve analitik düşünme yeteneklerini değerlendirdikleri kişilik testi ve iç kontrol, iç denetim ve yönetişim konularındaki bilgilerini değerlendirildiği teknik teste tabi tuttuklarını ve sonrasında ise puan sıralaması yapılarak üst yönetime listenin arz edildiğini ifade etmiştir. İç denetimin, İDBB, İDKK ve iç denetçiler olmak üzere 3 boyutunun olduğunu bunlarında ayrı ayrı sorumluluklarının olduğunu ifade etmiştir. İç Denetim Birimi Başkanları, norm kadrolarını ve atama başvuru koşullarını belirleyerek yayınlamalı, insan kaynağını belirlerken proaktif olmalı, doğru iç denetçilerin atanması için Üst Yönetici nezdinde girişimlerde bulunması gerektiğini ifade etmiştir. İDKK, kurumların ihtiyaç duyduğu meslek alanlarını tespit etmeli ve buna göre arz oluşturması gerektiğini ve atama bekleyen iç denetçilerin ise her boş kadrosu olan kuruma başvurmak yerine kendilerine uygun hedefler belirleyip ona göre başvurmalarının daha faydalı olacağını ifade etmiştir.

KİDDER Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rasim SARIKAYA, Devlet Personel Başkanlığı kurumlara yıllık atama yapabilecekleri personel sayısı ile ilgili kota koyduğunu belirtmiş ve bu kotaya şu anda iç denetçiler de dahil olduğundan bahsetmiştir. KİDDER olarak bunun değişmesi için Devlet Personel Başkanlığı’na öneride bulunacaklarını ifade etmiştir.

KİDDER Genel Sekreteri Sayın Bahadır TOPAL, atanan atanamayan olarak değil, sertifika sahibi herkesin beraber hareket etmesinin gerektiği, mesleğe küsmemenin gerektiğini aksi takdirde kaybeden hem iç denetim, hem de iç denetçilerin olacağını ifade etmiştir.

KİDDER Genel Sekreter Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selçuk OLUM, KİDDER yönetim kurulunda görev almaktaki en önemli amacının atama bekleyen iç denetçileri temsil görevi olduğunu belirtmiş ve bunun için her platformda çalışma yürüteceğini beyan etmiştir. Atama süreci devam ederken Atama Bekleyen İç Denetçilerin İç Denetim mesleğindeki yetkinliklerini arttırılması için gerek bireysel ve gerekse grupsal olarak bazı aksiyonlar uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Özellikle Bilgi Teknolojileri Denetimi üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini belirten Sayın Selçuk OLUM bu konu ile ilgili KİDDER ‘in çalışma yaptığını ve en kısa sürede sonuçlanacağını söylemiştir.

Bu konuşmalardan sonra geçilen soru cevap bölümünde ise atama bekleyen iç denetçilerin soruları KİDDER Yönetim Kurulu Üyeleri ve İç Denetim Birimi Başkanları tarafından cevaplanmıştır. Bu panelin düzenlenmesi konusundaki memnuniyet katılımcılar tarafından dile getirilmiş ve bu çalışmaların devam etmesinin beklendiği ifade edilmiştir. Panelin sonunda katılımcılara KATILIM SERTİFİKASI verilmiştir.