Yazılar

Aidat Kampanyası

Yazılar

Derneğimiz Genel Kurulunda verilen yetkiye dayanılarak alınan Yönetim Kurulu Kararı ile aidat kampanyasının yenilenmesine karar verilmiştir.

31/12/2019 tarihine kadar en az 36 aylık aidatını peşin ödeyen üyelerimiz, ödedikleri ay adedinin iki katı kadar varsa geçmiş, yoksa gelecek aylar üzerinden üyelik aidatlarını ödemiş sayılacaklardır.

Buna göre,

Örnek 1: 31/12/2019 tarihine kadar

Üyelik aidatını 36 ay (10×36=360 TL) toplu ödeyen üyemiz, 36 ay yerine 72 ay üyelik aidatını peşin ödemiş sayılır.

 

Örnek 2: 31/12/2019 tarihine kadar

Üyelik aidatını 40 ay (10×40=400 TL) toplu ödeyen üyemiz, 40 ay yerine 80 ay üyelik aidatını peşin ödemiş sayılır.

 

Bu ödemelere esas alınacak ay miktarı, varsa öncelikle geçmiş aylara ait borçlara mahsup edilecek  kalan ay miktarı ise gelecek aylarda ödenecek aidatlara tahakkuk edecektir.

 

Örnek 3: Derneğimize 36 ay borcu bulunan bir üye,  36 aya ait ödeme yaptığında (36×10=360 TL) hem geçmiş borçları silinecek hem de gelecek 36 ay aidat ödemiş sayılacaktır.

Örnek 4: Derneğimize 15 ay borcu bulunan bir üye, 40 aya ait ödeme yaptığında (40×10=400 TL) hem geçmiş 15 ay borcu silinecek hem de (80-15=65 ) gelecek 65 ay aidat ödemiş olacaktır.

Duyurulur.

 

Ödemeler ve Banka Hesap Numaraları

Üyelerimiz, üyelik aidatlarını elden makbuz karşılığı Dernek görevlilerimize ulaştırarak veya aşağıda belirtilen hesap numaralarımızı kullanarak ödeyebilirler.

Akbank Ankara/Cebeci Şubesi (017) nezdindeki TR63 0004 6000 1788 8000 0638 25 IBAN hesabı,

Garanti Ankara/Cebeci Şubesi (470) nezdindeki TR94 0006 2000 4700 0006 2991 57 IBAN hesabı,

İş Bankası Ankara/Cebeci Şubesi (4205) nezdindeki TR39 0006 4000 0014 2052 1347 49 IBAN hesabı,

Vakıfbank Ankara/Cebeci Şubesi (048) nezdindeki TR49 0001 5001 5800 7287 0253 14 IBAN hesabı,

Yapı Kredi Ankara/Cebeci Şubesi (173) nezdindeki TR91 0006 7010 0000 0080 6570 64 IBAN hesabı