Yazılar

ANKET ÇALIŞMASI

Yazılar

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi  Risk ve Denetim Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Davut Pehlivanlı tarafından yürütülen Ulusal Risk Envanteri çalışması kapsamında hazırlanan anket paylaşıma açılmış ve katılıma hazır durumdadır. Ulusal Risk Envanteri çalışması, Türkiye özelinde 2019-2020 yıllarını kapsayacak riskleri tespit edebilmek amacıyla hazırlanmaktadır. Anketin risk envanteri kısmındaki sorularda öncelikle riskin OLASILIK boyutu ardından da ETKİ boyutu ölçülmektedir. Aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz anket yaklaşık 10-15 dk sürmektedir.
Kıymetli vaktinizi ayırarak ankete destek vermenizi istirham ederiz.
KİDDER Yönetim Kurulu