Yazılar

Atama

Yazılar

Derneğimiz üyesi M. Serdar ERBAŞ, Mevlana Kalkınma Ajansı iç denetçiliği görevinden ayrılarak Başbakanlık AFAD Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak asaleten atanmıştır. Kendisini tebrik ediyor görevinde başarılar diliyoruz.