Yazılar

Başvuruyu Kaçırmayın – “Kamuda İyi Yönetişim” Sertifika programı

Yazılar

EĞİTİM DUYURUSU
Değerli üyelerimiz,
Argüden Yönetişim Akademisi tarafından organize edilen ve ilki 2015-2016
döneminde BÜYEM (Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi) ve
Spor Genel Müdürlüğü işbirliği ile Ankara’da düzenlen “Kamuda İyi
Yönetişim Sertifika Programı”nın 2.si Ankara’da düzenlenecektir.
Eğitim programı, aralarında KİDDER’in de bulunduğu kariyer ünvanlı kamu
personeli tarafından kurulan toplam 9 farklı STK’nın katkılarıyla
(Başbakanlık Uzmanları Derneği, Maliye Uzmanları Derneği, KİDDER,
Rekabet Uzmanları Derneği, Bilişim Uzmanları Derneği, vb.) ortaklaşa
yürütülmektedir. Kamu sektörüne yönelik olarak tasarlanan eğitim
programı, kamu sektöründe görev alan veya alacak yöneticilerin ve
yönetici adaylarının “yönetişim ve sürdürülebilirlik” konularda bilinç̧ ve
bilgilerini artırmayı hedeflemektedir. 4 modülden oluşan Programın her
modül 4 gün sürmektedir. (haftada 1 gün olacak şekilde 4 ardışık hafta)
Devam koşulunu gerçekleştirip, ödev (makale) teslimi yapan katılımcılara
Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) onaylı
“UZMANLIK SERTİFİKASI” verilmektedir.
Son başvuru tarihi 19 Ocak 2018 olarak belirlenen ve ücretsiz olan eğitime
meslektaşlarımızın katılımı Derneğimizce faydalı görülmektedir. Programa
ilişkin detaylar ve başvuru koşulları aşağıdaki linklerde yer almaktadır.
Twitter: https://twitter.com/ArgudenAkd/status/950991793616773120
Facebook: https://www.facebook.com/argudenakademi/videos/855702984603254/
Linked-In: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6356155904118923264
İnternet Sitesi – TR: http://argudenacademy.org/programlarimiz/kamu-yonetisimi/kamuda-iyi-yonetisim-sertifika-programi-2-modul-i-kis
İnternet Sitesi – EN: http://argudenacademy.org/en/programs/public-governance/good-governance-in-public-certificate-program-2-module-i-winter