kidder@kidder.org.tr   CV Havuzu   Üyelik Sistemi

Yazılar

CCSA Eğitim İlanı

Yazılar

CCSA Eğitim İlanı (06-07-08 Ağustos 2016)

 

KONTROL ÖZ DEĞERLENDİRME UZMANLIĞI SERTİFİKASI (CCSA) HAZIRLIK EĞİTİMİ

Derneğimiz tarafından, gelen talepler doğrultusunda, tecrübeli iç denetçilerimiz ve konusunda uzman eğiticilerimiz vasıtasıyla 06-07-08 Ağustos 2016 tarihlerinde Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanlığı Sertifikası (CCSA) Hazırlık Eğitim Programı düzenlenecektir. İlgilenen kişilerin taleplerini 02 Ağustos 2016 tarihine kadar akademi@kidder.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Katılım listesi ise Derneğimiz internet sitesinde eğitimden önce ayrıca ilan edilecektir.

CCSA SERTİFİKASYON PROGRAMININ NİTELİĞİ

 • CCSA sertifikasyon programı, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından özellikle CSA (Kontrol Özdeğerlendirme) uygulayıcıları için geliştirilmiştir.
 • Bu sertifikasyon programı, başarılı CSA uygulayıcıları için gerekli yeteneklerin belirlenmesine yardımcı olur.
 • Adayların CSA’yı ne seviyede kavradıklarını ölçer,
 • CSA uygulamasının başlatılması için kullanılabilecek bir kılavuz niteliğindedir.

CCSA SERTİFİKASININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

Elde edeceğiniz CCSA sertifikası aşağıda belirtilenler de dahil size bir çok fayda sağlayacaktır;

 • CSA uygulamalarına bir temel oluşturur.
 • CSA’daki yeterliliğinizin, deneyim ve eğitiminizin göstergesidir.
 • Yönetim ve paydaşlar (iç ya da dış) nezdinde güvenilirliğinizi arttırır.
 • Yeni kariyer ve yükselme fırsatları için değerinizi artırır.
 • Deneyim düzeyi ne olursa olsun tüm katılımcılar bu programdan faydalanabilirler. Risk ve kontrol modelleri alanlarında gereken bilgileri edinmeleri bile, uygulayıcılara CSA’yı en etkin şekilde kullanmalarına yardım edecek önemli kavramlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır.
 • CCSA, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun kamu iç denetim mevzuatı kapsamında tanıdığı bir sertifika olup kamu iç denetçi sertifikanızın derecelendirme dikkate alınır ve sertifika sahiplerine Kurul tarafından düzenlenecek İç Denetçi Aday belirleme sınavından muaf tutulup doğrudan eğitime katılma hakkı verir.
 • CCSA, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) iç denetçi olabilmek için aranan sertifikalar arasındadır.

 

 

KİMLER CCSA SERTİFİKA SINAVINA KATILABİLİR

Eğitim;

CCSA adayları 4 yıllık üniversite (lisans) mezuniyetine veya dengi eğitime sahip olmalıdır. 3 yıllık bir iş tecrübesiyle birlikte YÖK’ün onayladığı veya denklik verdiği 2 yıllık ön lisans programı mezuniyeti, lisans mezuniyetine denk kabul edilmektedir.

Karakter Referansı;

CCSA adaylarının yüksek bir ahlâkî ve meslekî karaktere sahip olmaları beklenir. Bunu tevsik eden ‘Karakter Referans Formu’, IIA’in sertifikalarından (CCSA, CIA, CGAP, CFSA) birine sahip olan bir kişi veya adayın âmiri tarafından imzalanmalıdır.

İş Tecrübesi;

CCSA adayları, kontrol ile ilgili en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmalıdır. Kontrolle ilgili işler, kontrol özdeğerlendirme (CSA), kalite güvence, risk yönetimi, çevre denetimi, denetim gibi konuları içine alır. İç denetçi olarak görev yapmak şart değildir.

Fasilitasyon Eğitimi/Fasilitasyon Tecrübesi;

CCSA adayları, en az 7 saatlik uygun bir fasilitasyon tecrübesine veya en az 14 saatlik bir fasilitasyon eğitimine sahip olmalıdır.

CIA, CGAP, CFSA’lerin İmtiyazı;

Daha önceden IIA’in diğer üç sertifikasından birini almış olan CCSA adaylarının, yukarıda sayılan eğitim, karakter referansı ve iş tecrübesi kıstaslarını yerine getirdiği kabul edilir.

EĞİTİM BİLGİLERİ :

 • EĞİTİM TARİHİ

06-07-08 Ağustos  2016

 • EĞİTİM YERİ ve SAATLERİ

KİDDER Genel Merkezi Konur Sokak No:36/6 Kızılay/ANKARA. (09.30-16.30)

 • EĞİTİM ÜCRETLERİ

Derneğimiz Üyesi Olanlar için;

Kişisel ödeme: 300 TL (Peşin) Kurumsal ödeme: 354 TL (Peşin ve KDV dahil)

Derneğimiz Üyesi Olmayanlar için;

     Kişisel ödeme: 450 TL (Peşin) Kurumsal ödeme: 531 TL (Peşin ve KDV dahil)

Not:

 • Aidat borcu bulunan üyelerimizin başvuruları, aidat borçlarını ödemeleri halinde değerlendirmeye alınacaktır.
 • KİT Personelleri de üyelik durumlarına göre değerlendirilecek olup farklı bir ücrete tabi tutulmayacaktır.
 • EĞİTİM PROGRAMI
 1. Gün

CCSA – 1. Bölüm: Kontrol Özdeğerlendirme Esasları
CCSA – 2. Bölüm: Kontrol Özdeğerlendirme Programının Entegrasyonu

 1. Gün

CCSA – 3. Bölüm: Risk Tanımlama ve Değerleme

CCSA – 4. Bölüm: Kontrol Teorisi ve Uygulama

III. Gün

CCSA – 5. Bölüm: CSA Sürecinin Unsurları

CCSA – 6. Bölüm: İş Hedefleri ve Organizasyonel Performans

 

DİĞER HUSUSLAR

 • Eğitimlerin 10 – 15 (on-onbeş) kişilik gruplar halinde düzenlenmesi öngörülmektedir.
 • Sınıf kapasitesinin üzerinde talep gelmesi halinde önceliklendirmede başvuru tarihleri esas alınacaktır.
 • Yeterli başvuru olmaması halinde eğitim programı iptal edilerek Derneğimizin internet sitesinden ilan edilecektir.
 • Taleplerin ilave sınıf oluşturmaya yeterli olması halinde, ilan edilmiş olan tarihin dışında Ankara içinde veya dışında farklı yeni eğitim grupları oluşturulabilecektir. Bu husustaki gerekli bilgilendirmeler yine Dernek internet sayfasından ilan edilecektir.
 • Eğitim ücretlerini kişisel olarak ödemeyi planlayanların, eğitimlerin başlangıç tarihinden önce eğitim ücretlerini derneğimiz Vakıfbank Ankara/Cebeci Şubesi (048) nezdindeki TR49 0001 5001 5800 7287 0253 14 IBAN hesabına, kurumsal olarak ödemeyi planlayanların ise Ziraat Bankası Başkent Ankara Şubesindeki TR82 0001 0016 8358 7849 3750 01 IBAN hesabına, varsa aidat borçlarını ise (üyelerimiz için) Derneğimizin ilgili hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Açıklama kısımlarında MUTLAKA AD VE SOYAD İLE CCSA EĞİTİMİ ÜCRETİ açıklamaları yer almalıdır.
 • Başvurularda sağlıklı iletişim için Cep telefonu numaralarınında paylaşılması gerekmektedir.