kidder@kidder.org.tr   CV Havuzu   Üyelik Sistemi

Yazılar

İDKK’dan CIA Hazırlık Kursu

Yazılar

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında “İç Denetim Koordinasyon Kurulu, iç denetçilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmek için, uluslararası iç denetim sertifika sınavlarına hazırlık kursları düzenleyebilir” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, 19.09.2014 tarihli ve 6 sayılı Kurul kararı ile aşağıdaki şartları sağlayan kamu iç denetçilerine, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) işbirliğiyle Uluslararası İç Denetçilik Sertifikası (CIA) sınavlarına yönelik hazırlık kursları düzenlenmesine karar vermiştir.

Söz konusu Hazırlık Kurslarına Katılmak İsteyenlerde Aranacak Şartlar:

 • CGAP, CCSA veya CISA sertifikalarından birine sahip olmak.
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az yetmiş puan almış olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmak.
 • 5018 sayılı Kanun’a tabi kamu idarelerinde fiilen iç denetçi olarak çalışmak.
 • Hazırlık kursu bitim tarihinden itibaren en fazla 2 ay içinde sınava girecek olmak.

Başvuru Belgeleri:

 • CIA sınavına başvuru yapıldığına dair belge (Başvurular, katılımcılar tarafından doğrudan TİDE’ye yapılacaktır. Başvurular, Kurul tarafından TİDE’den ayrıca teyit edilecektir).
 • CGAP, CCSA veya CISA sertifika fotokopisi.
 • Yabancı dil belgesi fotokopisi.

Diğer Hususlar:

 • Söz konusu başvuru belgelerinin 1. Grup CIA Sertifika Eğitimleri için en geç 12 Aralık 2014 tarihi saat 17.00’e kadar Kurulumuzun Emek adresine iletilmesi gerekmektedir. Kurs gruplarının önceden planlanabilmesi için taleplerin ayrıca elektronik postayla iletisim@idkk.gov.tr adresine iletilmesi önem arz etmektedir.
 • 1. Grup CIA Sertifika Hazırlık kurslarının Aralık ayı içerisinde Ankara’da düzenlenmesi öngörülmektedir. Kurs programlarına ilişkin detaylar daha sonra duyurulacaktır. CIA sınavı ve başvurularına ilişkin ayrıntılı bilgilere www.tide.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
 • 1. Grup CIA Sertifika Eğitimleri hazırlık kursu öncelikle CIA 1. Bölüm eğitimi ile başlayacak olup, 1. Bölüm sınavına girip başarılı olanlar (20 kişiye ulaşıldığında) 2. Bölüm eğitimine başlayacaklardır. 2. Bölüm eğitimine katılıp sınavda başarılı olanlar (20 kişiye ulaşıldığında) 3. Bölüm eğitimine başlayacaklardır.
 • Katılımcılardan kurs ücreti alınmayacak olup, hazırlık kursu bitim tarihinden itibaren her bir bölüm için en fazla 2 ay içinde sınava girilmesi halinde katılımcılar, bir defaya mahsus olmak üzere sınav ücreti ödemeyeceklerdir. Sınava ilişkin başvuru ücreti, başvuru sırasında TİDE’ye katılımcılar tarafından ödenecektir.
 • Adaylar, TİDE’nin sitesinden dolduracakları sınav başvuru formundaki “fatura adresi” bölümünü boş bırakacaklardır.
 • 2. Grup CIA Sertifika Eğitimleri için başvuru tarihleri Şubat 2015’te duyurulacaktır.
 • 3. Grup CIA Sertifika Eğitimleri için başvuru tarihleri Nisan 2015’te duyurulacaktır.

Ayrıca,

 • Yabancı dil belgesi ve/veya CGAP, CCSA veya CISA sertifikalarından birine sahip olmayan iç denetçilerin İç Denetim Birim Başkanlığı aracılığıyla eğitim taleplerini Kurula iletmeleri durumunda; farklı iç denetim birim başkanlıklarının talepleri toplanarak 20 kişilik gruplar halinde (Kurul imkânları ölçüsünde eğitim yeri temin edilerek) bedeli iç denetim birim başkanlıklarınca ödenmek üzere Kurulun TİDE ile anlaştığı eğitim ücreti düzeyinde iç denetçilerin bu imkândan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

 

 • Daha önce kendi imkânları ile CIA 1. Bölümü ve/veya 2. Bölüm sınavlarına girerek bu bölümü(leri) başarı ile tamamlayan iç denetçilerin (yabancı dil şartını sağlamaları ve CGAP, CCSA veya CISA sertifikalarından birine sahip olmaları durumunda) kalan bölümler için Kurulun eğitim imkânından faydalanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu kişilerin Kurula başvurması ve yeterli katılımcı sayısına ulaşılması durumunda (20 kişi) kalan bölümler için bu imkândan yararlanabileceklerdir.