kidder@kidder.org.tr     CV Havuzu

Yazılar

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE PROAKTİF DENETİM: İÇ DENETİM

Yazılar

d5a07c43-8c6a-4444-a5cb-446f58e9d479

Kamu iç denetçilerinin çatı birliği olan Kidder ile Marmara bölgesi belediyelerinin birleşme noktası olan Marmara Belediyeler Birliğinin işbirliği ile denetim alanında da sinerji oluşturmak amaçlı İstanbul İç Denetim İş ve İşleyişinde Katma Değeri Destekleme Etkinliği E&Y ve Vbase firmasının stratejik ortaklığında 11-12 Mayıs’ta İstanbul Double Tree Hilton otelde yoğun katılım ile gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siteminde klasik denetim anlayışının ötesinde yangın çıktıktan sonra değil yangın çıkmadan önlem alacak bir sistemin konuşulduğu günümüzde Kamu ve Özel sektör uygulamalarının konsolide edilerek tecrübelerden faydalanmanın önemi vurgulandı. Özel sektörün mantığında performans denetimi ve Bilginin bu kadar dinamik olduğu bir dönemde Bilgi Teknolojilerinin Güvenliğine ilişkin denetimlerin yoğunlaşması gerektiği üzerinde duruldu.

Maliye Bakanlığı İç denetim koordinasyon kurulu Başkanı İlhan Hatipoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Genel Sekreteri Doktor Öğretim üyesi Sezai Makas ve bir çok bürokrat ve özel sektör temsilcisinin katıldığı etkinlikte denetim kamu yönetiminin bir işlevi olarak sürekli kalite güvence geliştirme sistemi ile izlenmesi gerekliliği vurgulandı.

Dünyada uygulanan tüm sistemlerde vazgeçilmez bir olgu olan denetim hususu şekil değiştirse de sürekli gündemde yer almaya devam edeceği, bu bakış açısıyla denetimin vazgeçilmez olgusu olan İç Denetimin dinamik bir meslek olduğu, dinamizmi devam ettirmek, mesleği sürdürülebilir ve gelişime açık tutmak ilkesiyle hayat boyu öğrenme prensibiyle bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla bu ve bunun gibi etkinliklerin çok faydalı olacağını Belirten KİDDER Başkanı Bahadır Topal, temel amacımız Cumhurbaşkanlığı hükümet Sisteminde proaktif bir yaklaşım ile kamu ile özel sektörü bir araya getirerek kamunun özel sektörden nasıl yararlanacağı, özel sektörün kamudan nasıl faydalanacağını görme fırsatı oluşturarak, inovatif bir sürecin başlaması gerektiğini vurguladı. İnnovasyonun ve teknoloji 4.0 ın  ön plana çıktığı 21. Yüzyılda yeni bakış açılarının hayata geçirilmesinde inisiyatif alan ilerlemeye odaklı yönetim anlayışına, hataya dayalı denetim modeliyle yaklaşılmasının Ülkemiz vizyonu ile uyumlu olmadığı, bunun yerine yönetim ile işbirliği içerisinde riskleri tespit ve bertaraf etmek maksadıyla ortak hareket edilen ve hedeflere ulaşmada yol arkadaşı olan kendini sürekli yenileyen dinamik bir denetim modeli olan iç denetimin her alanda idare sistemimize yerleşmesini hızlandırılması gerektiğine, dolayısıyla denetim ile soruşturmanın görevler çakışması yaşanılmayacak, kaynakların etkin verimli kullanılacak şekilde yeniden organize edilmesi gerektiğine değinmiştir. Maliye Bakanlığı İç denetim Koordinasyon Kurulu(İDKK) Başkanı İlhan Hatipoğlu, Bilgi teknolojileri (BT) rehberinin 2014 yılında yayınlandığını BT güvence hizmeti kapsamında kamu iç denetim sisteminden beklentilerin yüksek olduğunu, kamu kurumlarından İDKK’ya bu yönde talepler geldiğini, ayrıca İSACA ile işbirliği yapılarak BT denetimi konusunda kamuda sertifikasyon oranının arttırılmak istendiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Başkanı Sabri Çakıroğlu ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde denetimde proaktif yaklaşım ile yerli ve milli sisteminin önemine vurgu yaparak bu sistem içerisinde iç denetimin rolünün önemini belirtti.

Birçok sivil toplum liderinin katıldığı etkinlikte özel sektör kamu işbirliğinin artan önemi ile iç deneteim mesleğinin gelecekte evirileceği alanlar hakkında bilgi veren Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanvekili Sn. Mustafa Kemal Tapkan kamu ve özel sektör arasından işbirliğinin önemine vurgu yaptı.  Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı Doç Dr. Gökhan Özbilgin Denetimde sosyal becerilerin denetim sürecinde en önemli etken olduğunu belirterek yapılan bazı araştırmalarda paylaşımda bulunarak mesleki yetkinliğin kazanılmasında sosyal becerilerin önemine vurgu yaptı. ISACA Yönetim Kurulu üyesi Necdet Almaç, kamuda bilgi güvenliği konusunda her zaman işbirliği yapacaklarının denetçi kaynağının gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde öncelikle Bilgi Teknolojilerinin Güvenliğine kaydırılmasının önemine vurgu yaptı. Kurumsal Risk Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doğu Özden, Danışmanlık rolünün iç denetim sisteminde yükselen bir değer olacağı, denetim risk esaslı yapılması ve özel sektör deneyimlerinden yaralanması ile katma değerini artıracağına vurgu yaptı. Argüden Yönetişim Akademisi adına İnan İzci, Belediye Yönetişim Karnesi kapsamında kurumsal risk yönetimine ilişkin mahalli idarelerde yaklaşık 230 süreç belirlendiğini bunun 0 – 1000 puan araladığında belirlenen kriterlere göre puanlama yaptıklarını ve 300-650 arası tüm kurumların puanlarının bulunduğunu ve bu çalışmanın farkındalığın yükseltilmesi durumunda risk yönetim karnesi olarak idarelerce önemli bir itibar değeri olacağını ifade etti.

Küresel devlet olmanın önemli bir etkeni olan güven faaliyeti olarak denetimin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanın tek siyasi sorumluğu olacağı ve bu sistemde bu sorumluluğun gereği olarak doğru bilginin hızlı bir şekilde kamuoyuna bildirilmesi için ön alım yapacak bir denetim sistemi ile başarının sağlanacağı belirtildi.

Telgrafları ile bütün iç denetçilerimize selam ve muhabbetlerini ileten,

Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt UYSAL,

  1. Dönem Kırıkkale Milletvekili Sayın Mehmet Demir
  2. Dönem Kırıkkale Milletvekili Sayın Ramazan CAn
  3. Dönem İstanbul Milletvekili Sayın Markar EseYAN
  4. Dönem Kırıkkale Milletvekili Sayın Fatma Benli,

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Karayağız

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Özkan,

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Süleyman Özdemir’e

çok teşekkür ederiz.

http://m.star.com.tr/guncel/cumhurbaskanligi-hukumet-sisteminde-proaktif-denetim-ic-denetim-haber-1342560/

http://turkish.shafaqna.com/TR/TR/3566224