Yazılar

“DENETİŞİM” kelimesi Türkçe Sözlük’te

Yazılar

“DENETİŞİM” kelimesi Türkçe Sözlük’te

2009 yılından beri akademik literatürde yönetim bilimi kavramı olarak kullanılan ve Derneğimiz tarafından yayımlanarak TR Dizin’de dizinlenen, dergimizin ismi de olan “DENETİŞİM” kelimesinin Türk Dil Kurumu Bilim ve Uygulama Kolu’nun son toplantısında alınan karar sonucunda Türkçe Sözlük’e eklenmesine karar verilmiştir.

– Dergimizin isim babası ve DENETİŞİM kelimesinin Türkçe Sözlüğe eklenmesini sağlayan ve ayrıca bu derginin TR Dizinde yer almasına katkıda bulunan Derneğimizin Danışma Kurulu üyesi ve Ticaret Bakanlığı İç Denetim Başkanı Sayın Mustafa IŞIK’a,

– DENETİŞİM kavramını akademik literatürde ilk defa kullanan ve Dergimizin ismi olarak kullanılmasına izin veren İller Bankası Teftiş Kurulu eski başkanı ve Başmüfettişi Sayın Yaşar OKUR’a,

– Dergimizin TR Dizinde dizinlenmesini sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı İç Denetim Başkanı Sayın Ahmet KEBELİ ve tüm yayın kurulu üyelerine,

Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen;

– Türk Dil Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN’e

– Türk Dil Kurumu İç Denetçisi ve derneğimiz üyesi Sayın Gülser KIRTEL’e

Sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Bütün iç denetim camiası ve meslektaşlarımıza hayırlı olması temennisiyle…

KİDDER Yönetim Kurulu