Yazılar

DENETİŞİM’den DUYURU

Yazılar

DENETİŞİM’den DUYURU

 

Saygıdeğer Meslektaşlarımız, Değerli Akademisyenler ve Yazarlar;

Kamuda iç denetimle ilgili konularda paydaşlarına yeni ufuklar açmak, iç denetim mesleğini ilgilendiren önemli konuları gündeme taşımak, mesleğin profesyonelleri ile akademisyenlerin bakış açısını bir arada irdelemek suretiyle sürekli mesleki gelişime katkı sağlamak, ülkemiz kamu yönetimine değer katacak çıktılar üretilmesine zemin hazırlamak amacıyla yayın hayatına devam eden DENETİŞİM Dergisinin 18. sayısı için “Kurumsal Risk Yönetimi” ana tema olarak belirlenmiştir.

Söz konusu tema veya kapsamda belirtilen diğer konularla ilgili makale, çeviri ve uygulama örneği türündeki daha önce yayımlanmamış yazılarınızı bekliyoruz. 2018 yılı Aralık ayında yayımlanması planlanan 18. sayı için son makale kabul tarihi 15.10.2018’dir.

DENETİŞİM’in misyon, vizyon ve kapsamı (GEL kodları) ile yazım kuralları ve örnek yazım şablonuna https://www.kidder.org.tr/?page_id=151 ; https://www.kidder.org.tr/?page_id=112 adresinden ulaşabilirsiniz.

İlginiz için teşekkür ederiz.