Yazılar

İç Denetim Danışmanlık Hizmeti Tamamlanmıştır

Yazılar

WhatsApp Image 2017-03-11 at 19.18.00

Derneğimiz ile Eti maden arasında imzalanan sözleşme kapsamında Eti Maden İşletmeleri İç Denetim Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen danışmanlık hizmeti tamamlanmıştır. 31 Ocak -10 Mart 2017 tarihlerinde yürütülen danışmanlık faaliyeti teorik ve pratik uygulamalardan oluşmuştur. Bu kapsamda;  planlama ve programlama aşamalarının gözden geçirilmesi (denetim evreni, makro risk analizi, denetim stratejisi, denetim alanları ile iç denetim plan ve programı), Yapılan risk değerlendirmesi sonucu seçilen bir sürecin denetiminin KİDDER ve Eti maden iç denetçileri ile  iş başı eğitim verilerek beraber yürütülmesi ve denetim raporunun sunulması  faaliyetleri başarıyla uygulanmıştır. Eti Maden İç Denetim Daire Başkanlığının tecrübe kazanması, iç denetim metodolojisi ve altyapısının yerleştirilmesi, kurumsal farkındalık ile desteğin artırılması; yürütülen danışmanlık hizmetinin temel amacı olmuştur.  Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet DİNÇER ve KİDDER Akademi sorumlusu Sayın Dr. Hakan VELİOĞLU ‘nun da hazır bulunduğu danışmanlık faaliyeti kapanış toplantısında, hazırlanan denetim raporu İç Denetim Daire Başkanı Ali Göksel’e sunulmuştur. Derneğimiz adına yürütülen danışmanlık hizmeti ekibinde koordinatör olarak görev alan ve özverili çalışmalarda bulunan Erkan ÖZTÜRK beye, eğiticilik ve kolaylaştırıcılık rolü üstlenen Ahmet DİNÇER, Dr. Hakan VELİOĞLU ve Gokhan MACİT Beye Derneğimiz adına teşekkürü bir borç biliriz.