kidder@kidder.org.tr   CV Havuzu   Üyelik Sistemi

Yazılar

İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı Sayın İlhan HATİPOĞLU’na Ziyaret

Yazılar

WhatsApp Image 2017-05-25 at 16.12.45 (1)

Değerli meslektaşlarımız,

Derneğimizin yeni oluşan yönetimini temsilen, Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Topal ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Kebeli, Mehtap Atasoy, Osman Kaş ve Selçuk Olum tarafından 25/05/2017 tarihinde İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı Sn. İlhan HATİPOĞLU beye bir tanışma ve nezaket ziyareti gerçekleştirilerek, iç denetimin genel sorunları hakkında istişarelerde bulunulmuştur.

Toplantıda, özellikle 16 Nisan halkoylaması sonucunda karar verilen Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş sürecinde, 5018 sayılı Kanun ile tasarlanan ve büyük ölçüde hayata geçen kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin geliştirilmesi suretiyle gerçekleştirilecek bir kamu yapılanmasının ülkemizin önünü açabileceği vurgulanmış,   İDKK ve KİDDER olarak bu süreçte daha aktif bir tutum sergilenmesinin ve yakın işbirliği yapılmasının önemi konusunda mutabık olunduğu memnuniyetle görülmüştür. Bu günlerde resmi ve sivil farklı denetim otoriteleri tarafından denetim sisteminin yeniden şekillendirilmesiyle ilgili yürütülen çalışmalara İDKK nın da mutlaka katılım sağlaması gerekliliği ve özellikle İDKK tarafından Dünya Bankası ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında iç denetimi iyi uygulayan ülkeler yapılan ziyaretlerde edinilen bilgi ve tecrübelerin raporlanarak bir model önerisi olarak karar vericilerin kullanımına sunulmasının önemi üzerinde durulmuştur.  İç Denetim Uyumlaştırma Dairesi Başkanı Sn. İlyas Koyuncu beyin de hazır bulunduğu toplantıda, KİT’lerde çalışan iç denetçilerin durumu, iç denetçi ataması yapmayan kurumların (başta Maliye Bakanlığı) harekete geçirilmesi gündeme getirilmiş, Sn. Hatipoğlu tarafından geçtiğimiz günlerde tamamlanan ve “Kamu Sektörü İç Denetim Reform Uygulamalarının Derinleştirilmesi Projesi”nin ilk bileşeni olan anket çalışması sonuçları doğrultusunda birtakım somut adımların atılacağı ifade edilmiştir. Ayrıca Devlet Personel Başkanlığı’nca iç denetçilerin sendika üyesi olabilmesine ilişkin verilen görüşün iç denetçilerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile ilgili kamu iç denetim standartlarının ihlaline sebebiyet verebilmesi yönüyle yeniden değerlendirilmesi ve iç denetçilerle ilgili farklı kurumlarla mütalaa verilmeden önce mutlaka İDKK’ın görüşünün de alınması konularındaki Derneğimiz taleplerinin yazılı olarak iletilmesi, KİDDER tarafından yapılacak eğitim,  dış değerlendirme vb. faaliyetlerle İDKK’ya katkı sağlanması imkanlarının genişletilmesi konularında görüş alış verişinde bulunulmuştur.

İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı Sn. İlhan HATİPOĞLU’na ve toplantıya katılan İç Denetim Uyumlaştırma Dairesi Başkanına teşekkür ederiz. Bundan sonra da, denetim sisteminin yeniden dizayn edilme sürecine aktif şekilde müdahil olabilmek bakımından belli periyotlarla sürdürmeyi düşündüğümüz bu tür ziyaretlerde gündeme getirilecek/görüşülecek konulara ilişkin olarak, bütün üyelerimizin katkı ve desteklerini bekliyoruz.