Yazılar

İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İsmail İlhan HATİPOĞLU ‘nu Ziyaret

Yazılar

WhatsApp Image 2017-02-13 at 14.57.00 (1)

Derneğimiz yönetim kurulu başkanı Ahmet DİNÇER ile beraber, genel sekreter Bahadır TOPAL, genel sekreter yardımcısı Selçuk OLUM ve yönetim kurulu üyeleri Dr. Hakan VELİOĞLU, Rasim SARIKAYA İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İsmail İlhan HATİPOĞLU ‘nu makamında ziyaret etmiştir. Görüşmede; kamu iç denetim faaliyetindeki gelişmeler, kamu yönetiminde iç denetimin rolü ve geldiği son durum, iç denetimin sorunları ve çözümleri hakkında konuşulmuş ve Derneğimizin bazı talepleri tartışılmıştır. Ayrıca, Derneğimizin faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.

Yapılan görüşmede 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 03.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren geçici 21. Maddesinin 1., 2., ve 3. Fıkraları kapsamın da atanan iç denetçilerin  naklen geçişleri için öngörülen sertifika sınavları  ile birlikte uluslararası sertifikaların da bu kapsamda değerlendirilmesi ve sınav ön şartı olarak yabancı dil puanı şartının aranmaması hususu gündeme getirilmiştir. Sayın İ. İlhan HATİPOĞLU İç Denetim Koordinasyon Kurulunun geçici 21. Maddenin 1., 2. ve 3. Fıkraları kapmasında atananların naklen geçiş sınavlarında uluslararası sertifikalarında değerlendirilmesi konusuna olumlu baktıklarını belirtmiş ancak yabancı dil şartının iç denetçilerin yetkin olmasının gerekliliği sebebiyle önemli olduğunu söyleyerek Kurul gündemine getireceklerini belirtmişlerdir. Ayrıca iç denetçi atanmalarındaki engellerden biri olan naklen atamalarda kurum kısıtlaması hususu dile getirilmiş ve iç denetçi atamalarının kısıtlamadan istisna tutulması hususunu talep edilmiştir. Sayin HATİPOĞLU konuyu değerlendireceklerini ve gerekli mercilere ileteceklerini belirtmiştir. Sayın İ. İlhan HATİPOĞLU, önümüzdeki dönemde İç Denetim Koordinasyon Kurulunun belirli bir program dahilinde, kurum bazında iç denetimin önemi ve iç denetçi atamaları için üst yöneticileri ziyaret edeceklerini söylemişlerdir. İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Başkanı Sayın Dr. Halis KIRAL’ın da katıldığı toplantıda iç denetimde kullanılan rehberlerin önemi, İçDen yazılımı ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması gündeme getirilmiştir. Sayın Dr. Halis KIRAL tarafından özellikle Antalya’da yapılacak olan eğitimler başta olmak üzere uluslarası sertifika sınavları (CIA, CGAP, CCSA, CISA vb.) eğitimlerinin KİDDER tarafından verilmesi hususunda teknik detaylar ve ayrıntılar masaya yatırılmış, İDKK ve KİDDER ’in eğitimler konusunda birlikte çalışmasının önemi vurgulanmıştır.

KİDDER ’in Mart sonunda planladığı Düzce ilimizde yapacağı İyi Uygulama Örnekleri Paneline programının uygun olması halinde katılacağını söyleyen Sayın İ.İlhan HATİPOĞLU, KİDDER ‘in diğer dernek ve mesleki kuruluşlarla etkileşiminin arttırılması gerektiğini vurgulamış ayrıca bu panel ve benzeri bütün çalışmalarda gerekli her türlü desteği İDKK nezdinde KİDDER’e vermeye hazır olduklarını belirtmişlerdir.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ‘ndeki mevcut iç denetçilerin görevlendirilme şeklindeki yapısının iç denetçilerin motivasyon kaybına neden olduğu ve bu durumun düzeltilmesi adına iç denetçi kadrosunun mali ve özlük haklarının kanunla düzenlenmesi gerektiği ve bu konuda desteklerini bekledikleri KİDDER yönetimince belirtilmiş olup Sayın HATİPOĞLU konu ile ilgileneceklerini söylemiştir.

WhatsApp Image 2017-02-13 at 14.56.57