Yazılar

İç Denetimin Tarihçesi

Yazılar

Birkaç hafta önce konuya giriş yaptığım ve virgül koyduğum iç denetimle ilgili sizleri eskiye götürerek;  iç denetimin geçişten günümüze gelen tarihçesinden bahsetmek istiyorum.

Denetimin varlığı, M.Ö. 3500 yıllarına kadar giden Mezopotamya kayıtlarındançıkarılmış.

Mali işlemleri de içeren bu kayıtlar, bir soruşturma sistemi olarak yorumlanabilecek çeşitli işaretler içermektedir. İç kontroller ve görev dağılımının ortaya çıkışıda muhtemelen aynı döneme rastlamıştır.

Mısır, Yunan, Çin, Pers ve İbrani kayıtları dabenzer sistemlere işaret etmektedir.

 

Yazının tamamı için tıklayınız