Yazılar

İDKK Başkanına Bilgi Notu

Yazılar

İDKK Başkanı Sayın İ. İlhan HATİPOĞLU ile 24 Nisan 2014 tarihinde yapılan görüşmenin ardından, il özel idarelerdeki ve Büyükşehir’e dönüştürülen belediyelerdeki meslektaşlarımızın sorunlarına ilişkin Derneğimizin mail adresine gönderilen bilgiler konsolide edilerek bir bilgi notuna dönüştürülmüş ve kendisine iletilmiştir.

Değerli Üyelerimize duyurulur.

 

Sayın İDKK Başkanına iletilen bilgi notu aşağıdadır:
BİLGİ NOTU
Kime : İDKK Başkanı Sayın İ. İlhan HATİPOĞLU’na
Kimden: KİDDER Başkanı Faruk UYSAL’dan
Konu : Kapatılan il özel idarelerinin ve büyükşehire dönüştürülen belediyelerin iç denetçilerinin
durumları
Mevcut Durum:
1)Ordu Belediyesinde görev yapan İç Denetçiler Mustafa Kemal DUMAN ve Tülay Huri AKSU, Ordu İlinde yeni kurulan ve kadrosu bulunmayan Altınordu İlçe Belediyesine Valilik Devir Komisyonu Kararı ile İç Denetçi olarak atanmışlar.
2)Konya İl Özel İdaresi iç denetçileri Ayhan ÇAĞHAN ve İbrahim ÇATAL’ın kadroları Konya Büyükşehir Belediyesine devredilmiş. Ancak iç denetçiler, belediye yetkilileri tarafından, iç denetçiye ihtiyaç duyulmadığının ve norm kadro konusunda sıkıntı olmamasına rağmen, iç denetçilerin ihtiyaç fazlası personel olarak bildirileceğinin kendilerine ifade edildiğini belirtiyorlar.
3)İstanbul İl Özel İdaresi iç denetçileri Recep TEKEŞ, Ziynet BİLGİLİ KURT, Zekeriya AÇIKGÖZ ve Nursel ERGÜR’ ün kadroları İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilmiş, ancak boş iç denetçi kadrosu olmasına rağmen İç Denetim Birimi Başkanlığında değil, İnsan Kaynakları Müdürlüğü emrinde görevlendirilmişler ve kendilerine ihtiyaç fazlası personel olarak Devlet Personel Başkanlığına bildirilecekleri ifade edilmiş.
4)İzmir İl Özel İdaresi iç denetçileri Serhat ERKUT ve Mustafa EĞRİ İzmir Büyükşehir Belediyesine atanmışlar, ancak kendilerine yasa gereği 45 gün içerisinde kadro olmadığı ihtiyaç yok gerekçesi ile havuza gönderilecekleri söylenmiş.
Çözüm Önerisi
6360 sayılı kanunun geçici 1. Maddesinin 9. Fıkrasının uygulanması ile ilgili olarak; Norm kadro fazlası olmayan personelin ihtiyaç fazlası olarak bildirilemeyeceği konusunda İçişleri Bakanlığınca düzenleyici bir mevzuat (genelge, tebliğ veya genel yazı) hazırlanması ve tüm Büyükşehir Belediyelerine ve valiliklerde oluşturulan komisyonlara gönderilmesi konusunda gerekli çalışmanın yapılmasının faydalı olacağı tarafımızdan değerlendirilmektedir.
Bu konuda Dernek olarak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunduk. İsteğimiz olumlu karşılandı.
Sayın Genel Müdürüm, sizin bir kez daha İçişleri Bakanlığı ve özellikle Mahalli İdareler Genel Müdürü nezdinde, sorunun çözümü konusunda takdir ve tensip buyurmanızın yararlı olacağını değerlendiriyoruz.
Saygılarımla arz ederim.