Yazılar

IIA Elit Lider Yetkinlikleri Programı

Yazılar

İç Denetim Enstitüsü (IIA) iç denetim liderliğinde yetkinlikler (the Qualification in Internal Audit Leadership -QIAL) programını Londra’da düzenlediği uluslararası konferansta açıkladı. Bu program iç denetim yöneticilerine has bir takım becerilerin kazanılması konusunda yardımcı olmayı amaçlıyor.
QIAL programı iç denetim yöneticilerinin organizasyonel yetenekleri, etik, yenilik ve değişim konularındaki becerileri üzerine odaklanıyor. Yetenekler üç aşamalı zorlu bir süreçte değerlendiriliyor:
• Adaylar üç ayrı olay çalışmasına ait karmaşık bilgileri analiz etmek ve her olay için yazılı cevap hazırlamak zorundadırlar.
• Üst düzey yöneticilere yönelik soru ve cevap bölümünü içeren bir panel hazırlamak ve sunmak zorundadırlar.
• Son aşama ise kişisel ve profesyonel tecrübelere ilişkin 90 dakikalık bir mülakattır.
İç denetim yöneticiliğini içeren tecrübeleriyle birlikte, adaylar,olay çalışması kapsamında kanıtlayıcı belgelerle birlikte kendi tecrübelerinin dokümantasyonunu sunma seçeneğine sahiptirler. Program sonunda adaylardan başarılı iç denetim yöneticilerinin sayıldığı bir liste oluşturulmaktadır.
QIAL programı aracılığıyla belirlenen ve geliştirilen beceriler IIA Yetkinlik Çerçeve programı ile bağlantılıdır.
Londra konferansında oluşturulan QIAL programı başlangıç sınıfı katılımcılarına başarı sertifikası verilmiştir. Katılımcılar Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Kanada, Mısır, Hindistan, Ürdün, Güney Afrika, İngiltere ve Amerika’dan IIA üyelerinden oluşmaktadır.
Bir Sonraki QIAL adayları için Başvurular Ağustosta başlayacaktır. Daha fazla bilgiye IIA internet sitesinden ulaşabilirsiniz.